GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

เทคนิคการสอน

สมาธิเพื่อการเรียนรู้ ของครู กิตติยา วัฒนธรรม
เรื่องเล่าจากคุณครู กิตติยา วัฒนธรรม
ก่อนการเรียน นักเรียนทุคนต้องมีสมาธิ

ยังไม่จบเรื่องดีๆ จากสุขานารี  ขอนำเสนอบันทึกของคุณครูกิตติยา

    เป็นเวลา 25 ปีที่ดิฉันสอนวิชาสังคมศึกษา  สิ่งที่ดิฉันค้นพบคือ ก่อนการเรียน นักเรียนทุกคนต้องมีสมาธิ  มีความพร้อมที่จะเรียน สมาธิคือความตั้งมั่นของจิตซึ่งครูผู้สอนสามารถสร้างให้เกิดกับนักเรียน สิ่งที่ดิฉันมักจะบอกนักเรียนเสมอคือ สายตาทุกคู่มองครู  เมื่อครูมองไปที่ใคร คนนั้นจะต้องสบตากับครู  ดิฉันจะบอกกับนักเรียนว่า การสบตากับครู เป็นการสื่อสารที่ครูส่งไปให้นักเรียน นักเรียนต้องพร้อมที่จะรับ เพื่อให้เข้าใจว่าครูจะบอกอะไร มอบหมายอะไรให้ทำ เมื่อสงสัยให้ถามครู เมื่อมีผู้พูดก็ต้องมีผู้ฟัง  เมื่อครูสามารถสร้างสมาธิให้แก่นักเรียนแล้ว จะเป็นการง่ายสำหรับการสอน  ดิฉันคิดว่า "สมาธิ" เป็นสิ่งที่ควรสร้างให้เกิดกับเด็กทุกคน

หมายเหตุ   โรงเรียนนี้มีกิจกรรมการสร้างสมาธิที่น่าสนใจ ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม กรุณติดต่อโรงเรียนโดยตรงค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 80500
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)