รายงานความก้าวหน้า

ขณะนี้ผ่านไป 1 สัปดาห์ บุคลากรในมีผู้สมัคร blog แล้ว 3 คน ดังนี้

คุณชาดล เมฆประดับ http://gotoknow.org/profile/chadon 

อาจารย์สมจิตร พึ่งวงศ์สำราญ http://gotoknow.org/profile/somtook

คุณบุญส่ง ไกรสังข์ http://gotoknow.org/profile/bunsong

คาดว่าอาทิตย์หน้าจะเริ่มเขียนลง blog ส่วนการรณรงค์ก็คงมีต่อไป ไปช้าๆแต่ให้มั่นคง