เรียนแบบเด็กๆ

เม็กดำ 1
การเรียนแบบเด็กๆ ที่เหมาะสมกับความเป็นเด็กไทย ควรมีรูปแบบและกระบวนการอย่างไร
  ในช่วงปลายปีการศึกษาเช่นนี้  ผมได้มีการตั้งโจทย์เพื่อทบทวนการทำงานทั้งในส่วนตัวเองและการทำงานทั้งระบบ ซึ่งภาพใหญ่ในกระบวนงานการบริหารจัดการศึกษาจะเห็นความเชื่อมโยงถึงสิ่งอื่นอย่างมากมาย ด้วยแนวคิดการจัดการศึกษาเราไม่ได้ผูกขาตัวเองให้ติดกับความคับแคบ  ที่จะก่อให้เกิดทั้งความคับและความแคบ ในแวดวงการศึกษา                      

โจทย์หนึ่งที่ผมตั้งขึ้นและกำลังหาคำตอบเพื่อการสานต่อ คือสิ่งที่หลายท่านช่วยกันเรียกว่า กระบวนการเรียนรู้โดยยึดเด็กเป็นศูนย์กลาง    การยึดเด็กเป็นสำคัญ  การบูรณาการ และหรืออีกหลายชื่อที่สรรหามากล่าว  สำหรับผมใช้ฐานคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าจะด้วยกระบวนการที่เรียกว่าอย่างไรก็ตาม สำคัญที่สุดคือคุณภาพของเด็กๆ  ที่พวกเราต้องช่วยกันเสริมและสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ให้กับเขาเหล่านั้น 
                   

การศึกษาไทยมีแนวทางไว้ว่า การศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  คำถามจึงมีว่า ทั้งครูและนักเรียนต่างก็เป็นคนเหมือนกัน  การศึกษาจะพัฒนาใครให้เป็นมนุษย์ก่อนกันหรือจะพัฒนาพร้อมกันหรือจะทำอย่างไร    ในแวดวงการศึกษาไทยน่าจะต้องขบคิดเรื่องนี้ให้หนักขึ้นพร้อมๆกับหาทางทำให้เป็นจริงโดยเร็ว   
                 

ผมอยู่กับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานมานานพอสมควร  นานพอที่จะแลกเปลี่ยนได้อย่างมั่นใจว่า  การเรียนแบบเด็กๆเป็นหัวใจสำคัญของกระบวนการพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  ด้วยเหตุผลเบื้องต้น  ดังนี้
 1. การเรียนแบบเด็กๆเป็นการใช้ความเป็นธรรมชาติในตัวคนเป็นสื่อสู่การพัฒนาให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
 2. เด็กๆมีจริตเป็นของตนเอง เป็นจริตที่มีแต่ความใสซื่อ  สิ่งสำคัญก็คือกระบวนการทางการศึกษาใน      ปัจจุบันกำลังทำอะไรกับความใสซื่อนั้น 
        

ดังนั้นการทบทวนสถานการณ์ที่เกี่ยวกับกระบวนงานของโรงเรียนบ้านเม็กดำ  จึงเริ่มต้นที่สองประเด็นดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น   เรากำลังทบทวนอย่างสร้างสรรค์ว่า การเรียนแบบเด็กๆ ที่นักเรียน   ครู   ชุมชน  และพันธมิตรทางวิชาการ  ได้เรียนรู้ร่วมกันมาตลอดปีการศึกษา 
2549   มีข้อดี   ข้อเสีย   อย่างไร
แนวทางใน   ปีการศึกษา    
2550   จะเป็นอย่างไร  
       

โอกาสอันดีเช่นนี้  ขอเรียนเชิญทุกท่านได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้  ในประเด็น 
การเรียนแบบเด็กๆ  ที่เหมาะสมกับความเป็นเด็กไทย   ควรมีรูปแบบและกระบวนการอย่างไร     

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการความรู้ในท้องถิ่น

คำสำคัญ (Tags)#มหาชีวาลัยอีสาน#โรงเรียนบ้านเม็กดำ

หมายเลขบันทึก: 80303, เขียน: 23 Feb 2007 @ 19:07 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 17:31 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก


ความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 
 • ควรเป็นการเรียนรู้ที่เด็กๆๆได้ปฎิบัติจริง
 • มีความสุข มีความสนุกสนานในการเรียน
 • เรียนแล้วรู้สึกว่าไม่ถูกบังคับให้เรียน
 • ได้เรียนและสามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริง
 • นอกจากนี้ยังสามารถช่วยเหลือสังคมได้ด้วยครับ
เขียนเมื่อ 
 • วัยของเด็กเป็นวันสนุกสนาน  กระบวนการเรียนรู้ที่จะเร้าดึงดูดให้เขาไปสู่กระบวนนั้น ก็ควรเป็นแบบที่สนุกสนาน  และให้เขามีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ทั้งในด้านความคิดและการแสดงออกในกิจกรรมนั้น ๆ
 • และจุดแข็งที่เม็กดำสร้างไว้อยู่แล้วที่ควรสานต่อก็คือ  การเรียนรู้แล้วสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริงกับการดำเนินชีวิตในประจำวันของเด็กเอง
เขียนเมื่อ 
 • มาทักทายอีกรอบครับ ผอ
 • รอเล่าเรื่อง วปอ มาครับ
 • อยากทราบว่าเป็นอย่างไรบ้าง
 • วันนี้ไม่มีคนรายงานข่าวเลยครับผม