นิยามรังสีเทคในมุมต่างๆ

รังสีเทคนิคคือ

     วันปัจฉิมนิเทศ ของคณะสหเวชศาสตร์ ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2550 ข้าพเจ้าได้ฉุดคิดขึ้นมาว่า นิยามคำว่ารังสีเทคนิค ในมุมมองเของเพื่อนร่วมรุ่นที่จะจบกันไปเป็น บัณฑิตในอนาคตเป็นอย่างไรกันบ้าง จึงให้กระดาษกับเพื่อนๆ ช่วยเขียนให้หน่อย ซึ่งก็ได้รู้ถึงความรู้สึกจากเพื่อนๆต่างๆดังนี้

รังสีเทคนิคคือ

KEAW: เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการใช้รังสีในรูปแบบต่างๆ เพื่อช่วยในการวินิจฉัย บำบัด รักษาโรคให้กับผู้ป่วย รวมถึงการใช้เครื่องมือต่างๆในการแพทย์และที่เกี่ยวข้อง

MAY: คำๆ หนึ่งที่ทำให้พวกเราทุกคนรู้จักกัน รู้จักอาจารย์ รู้จักภาควิชารังสีเทคนิค คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รู้จักความทุกข์-ความสุข และที่สำคัญรู้จักตัวเอง เราคงไม่ลืมกันเพื่อนร่วมวิชาชีพ

EF-SK: ผู้ที่ทำงานด้านรังสีวิทยาใช้เครื่องมือต่างๆในการสร้างภาพ เพื่อประกอบการวินิจฉัยโรคของแพทย์

TUY: เรา รังสีคือ ? WE are รังสีเทคนิค มันมีความหมายในตัวนะ แปลว่า เทคนิคการใช้รังสีทำไงก็ได้ให้.....

JAME: เพื่อนตั้งแต่ปีที่ 1-4, เพื่อนที่คอยช่วยเหลือซึ่งกันและกัน, มิตรภาพ, ความรู้สึกที่เพื่อนมีให้, ประสบการณ์ความรู้ที่ได้รับมาตลอดทั้งสี่ปี,สุขและทุกข์ที่ได้รับ

NOI: สาขาวิชาที่รวบรวมเอาคนหลายๆ คน ที่แปลกๆ(รึเปล่า) มาอยู่ด้วยกัน (ได้ไงเนี่ย)  เป็นคำที่ทำให้เรามาพบกัน แม้ก่อนมาจะไม่รู้ด้วยซ้ำไปด้วยซ้ำว่ามันคืออะไร แต่เราก็รักกัน

TUN: ผู้เชี่ยวชาญในการใช้รังสี, เทคนิคที่จะใช้รังสีให้เกิดประโยชน์, คำๆหนึ่งที่ให้เรามาพบกัน

EF-YUK: วิชาชีพที่มุ่งกรัทำต่อมนุษย์ ทางการบำบัด รักษาและวินิจฉัยโรค โดยใช้รังสีหรือสารกัมมันตรังสี รวมทั้ง เครื่องมือที่รัฐมนตรีกำหนดฯลฯ ,แต่จริงๆแล้ว".รังสีเทคนิค" ต้องบอกด้วยว่า "ม.นเรศวร" เป็น"บ้าน" ที่เราอยู่ด้วยกัน "ตลอดไป"

NOD: รังสี คือ พลังรูปหนึ่ง(อนุภาคหรือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า) เมื่อเคลื่อนที่ผ่านวัตถุแล้วทำให้วัตถุแตกตัวเป็นไออน  เทคนิคคือ โรงเรียนอย่างหนึ่ง รังสีเทคนิค คือ ฌรียนเรียนที่เรียนเกี่ยวกับพลังงานรูปหนึ่ง

NOI: การใช้รังสีในการรักษาโรคของมนุยน์, วิชาชีพที่ทำให้เรามีงานทำ มีเงินใช้, ประสบการณ์รูปหนึ่งในช่วงเวลาหนึ่ง ที่เราเรียนรู้มา

P'BENZ: การใช้สิ่งที่เรามองไม่เห็นทำให้ผู้อ่นพ้นจากสิ่งที่เค้าเรียกว่า" ความเจ็บป่วย" ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ เราไม่ได้มีหน้าที่เฉพาะสิ่งนั้เท่านั้น จงใช้สิ่งที่เป็นเราและเราทำให้"สุขภาพ"ของคนดีขึ้น "เราจะก้าวไปทุกแดนเพื่อทดแทน แผ่นดินไทย"

PEAN: ใบเบิกทางที่จะทไห้เราก้าวไปสู่ความฝันที่ยิ่งใหญ่ ทำให้เรามีทุนในการที่จะสานความฝัน หรือทำในสิ่งที่เราต้องการ ,สิ่งที่ทำให้เราได้เจอกันได้มีความทรงจำที่ดีดี ทำให้ชีวิตเรามีสดใส สวยงาม มีความหมายมากมาย A Moment ti Remenber

AOR: คนหน้าตาดี แง่ว... รังสีเทคนิค คือ สิ่งดีๆ ที่ทำให้พวกเราได้มาพบกัน ถ้าไม่มีรังสีเทคนิคเราคงไม่ได้พบกัน อิอิ..รังสีมน.สู้สู้

TOON: รังสีคือความเป็นตัวของฉันที่ฝันมานานแล้วก็ค้นพบว่ารังสีส่องประกายให้กับชีวิตและอนาคตที่สวยงาม ขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดี สู้ๆๆตายครับ

PA: รังสี คือ สถานที่เราใช้ประกอบอาชีพ(รัง) และเป็นรังสีที่มีคุณภาพ(มีสี) เทคนิคคือ ความรู้ที่ได้ร่ำเรียนมาเพื่อบริหารรังของเราให้มีประสิทธิภาพ รวมแล้ว รังสีเทคนิค ก็คือ วิธีการที่ทำให้สถานประกอบการของเรา(ที่ทำงาน) เกิดประโยชน์และมีคุณภาพมากที่สุดแล้วยิ่งถ้าเป็นรังสี มน. ละก็ ต้องหมายถึง รังสีที่มีแต่ความสุข ความสนุกสนานแต่กันและกันตลอดไป

JERN: กลุ่มสังคม 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม 1= กลับบ้านก่อน 26 ก.พ. 50 หน้าตาปานกลาง กลุ่ม 2= กลับบ้านหลัง 26 ก.พ. 50 หน้าตาดี  เกณฑ์การแบ่งหน้าตา หมายเหตุ พวกหน้าตาดี อาจารย์ต้องการเห็นหน้าเห็นตาเพื่อความชุ่มชื้นของหัวใจจึงอยากให้อยู่นานๆ

NOOM: บ้านที่ทำให้เรามาพบเจอกันตลอด 4 ปี และได้แสดงความเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้อง

DOKFIN: สิ่งที่มองไม่เห็น..แต่เราสัมผัสได้ด้วยใจและก้อ..มีแต่ประโยชน์ด้วย.. คือสิ่งดีดีที่พวกเราร่วมกันสร้างมา สิ่งดีดีที่เราร่วมฝาฟันร่วมกันมา สิ่งดีดีที่เราก้าวไปด้วยกัน ในอนาคตข้างหน้า อย่าลืมกันนะ...เพราพวกเราอยู่ในสายวิชาชีพเดียวกัน..สู้สู้

BOOMBIM: ความรัก, ความอบอุ่น, มิตรภาพ, ความห่วงใย, สิ่งดีๆ, ที่สำคัญ กำลังใจ ขอบคุณ รังสีเทคนิค ที่ทำให้เรามาพบกัน ได้เผชิญอะไรต่างๆร่วมกัน

ความรู้สึกดีๆของคำว่า เพื่อน

JIB: การใช้รังสีในการรักษาโรค, วิชาชีพที่ฉันเรียน, ที่ที่ให้ความรู้, ที่ที่ให้เพื่อนและมิตรภาพ, ที่ที่ให้อาชีพการงานที่ดี ขอบคุณรังสีเทคนิค มน. ขอบคุณเพื่อนๆและท่านอาจารย์ ขอบคุณตังเองที่เลือกเรียนที่นี่และพบเจอสิ่งดีๆ ตลอด 4 ปี

TIT: ชีวิตที่ก้าวหน้า, การช่วยคนป่วย, หน้าที่การงานที่ต้องรับผิดชอบ, ความตั้งใจที่จะไปถึงฝัน, ศิลปะอย่างหนึ่ง เราจะพัฒนารังสีเทคนิคให้เป็นวิชาชีพที่มีเกียรติ์ และนำชีวิตไปสู่หนทางที่สดใส

NING: วิชาชีพที่ยิ่งใหญ่สร้างคนคนหนึ่งจากไม่มีอะไร ให้มีอาชีพให้มีความรู้

ความรักความผูกพัน ที่รังสีมอบให้มอบให้กันและกันระหว่างเพเอน ระหว่างพี่น้อง ระหว่างศิษย์อาจารย์ เวลาผ่านมาอย่างมีค่าและจะไม่เลือนหายไปจากความทรงจำ จะคงอยู่ตราตรึงในความทรงจำตลอดไป รังสีมหาราช รักเพื่อนๆทุกๆคน อย่าลืมคิดถึงเมื่อเราห่างกัน

KUNG: สาขาวิชาที่ต้องเรียนร่วมกัน เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน รักกัน พร้อมทุกอย่างสำหรับเพื่อน พอจบไปแล้วยังคิดถึงกันและสามารถปฏิบัติงานทางด้านรังสีได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรังสีเทคนิค คือ พวกเราทุกคน รุ่น5 จ้า

OIL 7: ภาควิชาที่ยิ่งใหญ่ สร้างให้เรามีความรู้ มีความรักและความสามัคคี จะรักและคิดถึงรังสี มน. ตลอดไป

จุดแรก คือพบ จุดจบคือ จาก เมื่อพบต้องพรากเมื่อจากต้องเจอ โบกมือลาเสียงเพลงครวญมาต้องลาแล้วเพื่อน กี่ปีจะลับเลือนฝากเพลงคอยย้ำเตือนหวนให้

JINX :สิ่งมหัศจรรย์ เพราะมองไม่เห็นแต่มีคุณค่า ที่ช่วยวินิจฉัยและสร้างภาพ ที่สำคัญคือ ทำให้เราเป็นหนึ่งเดียว

TIK: การศึกษาเพื่อใช้รังสีในการรักษาและวินิจฉัยโรค, แผ่นดินที่ปลูกต้นกล้าเล็กๆให้เจริญเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่, เทคนิคที่เรามองไม่เห็นแต่จับต้องได้ด้วย  แล้วใครต่อใครไม่เข้าใจนอกจากเรา รัวสีมหาราช

ICE: อาชีพในอนาคตของเรา ทำให้เรามีเงินทองใช้ ทำให้เราไม่อดตาย รังสีมหาราช รังสีจงเจริญ

DAO: การรวมเทคนิค ต่างๆทางรังสีที่ใช้ในการตรวจโรคมนุษย์ไว้ด้วยกัน, ที่ที่เราได้เรียนรู้และรู้จักกัน, สถานที่แห่งใหม่บนทางชีวิตสายเก่าที่เราต้องเผชิญ, สิ่งที่เราต้องเผชิญในอีกไม่ช้า สู้ตาย สู้ๆ

NOI: สังคมหรือกลุ่มคนที่มีความรักและเสียสละต่อเพื่อนมนุษย์ รักในสถาบันและศักดิ์ศรีของตัวเราเอง

MEW: สิ่งที่ทำให้ฉันได้พบเธอ, สิ่งที่ทำให้เธอได้รู้จักฉัน, สิ่งที่ทำให้เรารักกันเป็นเพื่อนกันตลอดไป

MIN: ผู้ปฏิบัติงานทางด้านรังสีวิทยา ซึ่งในการปฏิบัติงานนั้นต้องมีความรู้ในวิชาชีพที่ต้องปฏิบัติในการเรียนรังสีเทคนิคทำให้เราได้พบกันได้รู้จักกันนะ ค้า รังสีเทคนิคสู้ต่อไป

TON: การปฏิบัติงานทางด้านรังสีหรือวัตถุทางรังสี เป็นการนำเอารังสีมาประยุกต์ใช้เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อมนุษยชาติ, สังคมสังคมหนึ่งที่มีแต่ความผูกพัน ความรักความเข้าใจ และการให้อภัย

สำหรับตัวข้าพเจ้านั้น คำว่ารังสีเทคนิค เป็นคำที่อธิบายได้ยากเลยที่เดียว ซึ่งก็มีความนัยคล้ายคลึงกับเพื่อนๆ ทั้งหลาย ซึ่งแต่ละคนก็มีทัศนะคติแตกต่างกันออกไปตามแต่ประสบการณ์ของแต่ละคนที่พบผ่านมา แต่อย่างไรก็ตามรังสีเทคนิค มหาวิยาลัยนเรศวรหรือเป็นคำที่เราเรียกกันสั้นๆว่า " รังสีมหาราช" ยังคงตรึงในจิตใตของพวกเราชาวรังสี มน.รุ่น 5 ทุกคน และขอสัญญาว่าจะทำงานให้เต็มที่และพัฒนาวิชาชีพของเราให้เจริญยิ่งๆ ขึ้นไป.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกความรู้ ความประทับใจและประสบการณ์ ต่างๆ

คำสำคัญ (Tags)#รังสี มน.รุ่น 5

หมายเลขบันทึก: 80299, เขียน: 23 Feb 2007 @ 18:40 (), แก้ไข: 12 Jun 2012 @ 13:15 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ในฐานะอาจารย์ที่เคยสอน

พอได้อ่านจนจบ

สรุปได้ทันทีว่า อนุชนคนรังสีที่ผลิตจากเบ้าหลอม มน. ทุกคน มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพรังสีเทคนิค

โล่งใจ สบายอุรา อย่างบอกไม่ถูก

ขอบคุณ คุณจีรศักดิ์ ที่เก็บเกี่ยวสิ่งดีดี และบรรจงบันทึกไว้ที่ Blog G2k แห่งนี้

สำหรับผู้ที่ไม่เคยมีความหลังกับกลุ่มลูกศิษย์ของดิฉันกลุ่มนี้ บันทึกนี้ย่อมไม่มีสาระน่าสนใจใดใด

แต่สำหรับดิฉันแล้ว ทุกถ้อยคำที่บ่งบอกว่ามาจากใจใสใสของศิษย์ทุกคน  เป็นสาระที่ยิ่งใหญ่สำหรับครูผู้สร้างสรรค์ และร่วมทุกข์ สุข กับเขามา

อีก 5-10 ปี ท่านที่เกี่ยวข้องในที่นี้ ลองกลับมาอ่านอีกครั้ง ท่านจะรู้สึกว่าข้อความเหล่านี้มีมนต์ขลัง และความหลังที่งดงาม ไว้ให้ระลึกถึง....

 

พิศิษฐ
IP: xxx.120.13.46
เขียนเมื่อ 

เป็นรังสีแพทย์ วันนี้ท่องเว็บมาเจอ

ได้อ่าน และประทับใจครับ

ที่โรงพยาบาลผม มีศิษย์เก่า มน 2 คน

และที่รู้จัก ที่ รพ อื่นอีก ผมขอชื่นชมบัณฑิตจากที่นี่นะครับ

ผมอยากเห็นนักรังสีที่มีคุณภาพ

และนักรังสีได้มีสภาวิชาชีพ

ขอบคุณเจ้าของ blog อีกครั้งครับ