หมู่บ้านอินทร์(KM)

  ติดต่อ

  เป็นหมู่บ้านเข็มแข้ง ระดับ A ของอำเภอเฉลิมพระเกียรติ และเป็นหมู่บ้านเศรฐกิจพอเพียง ซึ่งดำเนินงานในการพัฒนาพึงตนเอง ในหลักการ  

หมู่บ้านอินทร์ (KM)

นายวิชม  ทองสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรี เยี่ยมชมหมู่บ้านยางยวน หมู่ที 5 ตำบลดอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งเป็นหมู่บ้านเข็มแข้ง ระดับ A ของอำเภอ และเป็นหมู่บ้านเศรฐกิจพอเพียง ซึ่งดำเนินงานในการพัฒนาพึงตนเอง ในหลักการ

       1.ศึกษาเรียนรู้ค้นหาตัวตนของตนเองในชุมชนโดยการใช้กระบวนการ KM  ชุมชน  

      2.  ดำเนินการจดบันทึกขอมูล ทำบัญชีครัวเรือน ทุกครัวเรือน

     3. แก้ปัญหาเกิดขึ้นด้วยตนเอง  โดยการ ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้   พัฒนาสิ่งที่มีให้มีคุณค่า เก็บและออม เพื่อวันหน้า

         3.1  ผลิตสิงของที่ต้องซื้อในครัวเรื้อน

        3.2   ปลูกสิ่งที่กิน สร้างสิ่งทที่ใช้

       3.3   ลดและเลิกสิ่งเสพติดทุกชยิด

      3.4 ดำเนินชิวิตประกอบอาชีพเกษตรอินทร์

       3.5  สร้างอาชีพในชุมชน

ผลการดำเนินงาน

        มีเงินออม ทำนาเกษตรอินทร์ทุกครัวเรื่อน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM เฉลิมพระเกียรติ

หมายเลขบันทึก: 80300, เขียน: , แก้ไข, 2013-09-06 17:50:04+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #การจัดการความรู้

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)