ทีแรกคิดว่านำมาเล่าครบ 7 ข้อรวม 3 ตอนก็น่าจะจบเรื่องแล้ว คือ  

          จากการพิจารณารางวัล ฅน KM มมส. ครั้งที่ 1(1)

           จากการพิจารณารางวัล ฅน KM มมส. ครั้งที่ 1(2)  

          จากการพิจารณารางวัล ฅน KM มมส. ครั้งที่ 1(3)  

              วันนี้นึกขึ้นได้ว่า ตอนช่วงท้ายของการพิจารณาครั้งนี้ ผมได้ให้ความเห็นที่นอกเหนือจาก เกณฑ์ 7 ข้อที่ตั้งไว้อีกหนึ่งประเด็น  คือ เรื่องการใส่รูปของผู้เขียน หรือ เจ้าของบล็อก  ที่ผมเสนอว่า ควรจะต้องมีรูปเจ้าของบล็อกที่สามารถดูได้ชัดเจนว่าคือท่านใด    เพราะถ้าเราพิจารณาให้ รางวัลคนอย่าง SuperMan หรือ มนุษย์แมงมุม   ถึงเวลามอบรางวัล ถ้าเขามาในชุดอย่างนั้นเราจะแน่ใจได้อย่างไร ? ว่าเป็นตัวจริง

           ตอนแรกผมเข้าใจเอาเองว่า เรื่องนี้ ชาว Blogger มมส. รวมทั้งคณะกรรมการพิจารณา จะเข้าใจตรงกัน แต่กลับไม่เป็นอย่างที่ผมคิดครับ ผมเข้าใจเอาเองว่า ตามความประสงค์ของ Gotoknow ต้องการให้ แสดงตัวตนของผู้บันทึกที่สามารถอ้างอิงได้ ผมคาดว่าทาง สคส. คงไม่เคยมอบรางวัล สุดคะนึง ให้กับ Blogger ที่ไม่ใส่รูปของตนเอง

          จึงขอเสนอประเด็นนี้ เพิ่มเติมในการพิจารณา รางวัล ฅน KM มมส.  ครั้งต่อ ๆ ไป ด้วยครับ  (ไม่ได้ปิดกั้นท่านที่ไม่ต้องการแสดงตน ในการเขียน Blog นะครับ แต่ บันทึกที่ไม่มีการ เปิดเผยตัวตนผู้เขียน ผมคิดว่าไม่น่าจะนำมาพิจารณาร่วมด้วยนะครับ เพราะ blogger 1 ท่านสามารถเปิด บล็อกได้หลาย ๆ Blogs จะมีปัญหามากในการพิจารณา)  

          คณะกรรมการ และ ท่านอื่น ๆ มีความคิดเห็นอย่างไร ? ครับ   ช่วนกันเสนอเพื่อการพัฒนาให้ดีขึ้นต่อไป