การพูด Speaking

การพูด

   *คนเราเกิดมาบนโลกมนุษย์นี้สิ่งแรกที่ต้องฝึกหัดก็คงเป็นการพูดนั่นเอง พ่อแม่จะต้องสอนให้ลูกพูดได้ก่อนเป็นอันดับแรก เพราะว่าการพูดเป็นสิ่งที่สำคัญต่อชีวิตมนุษย์เป็นอย่างมากเลย และแปลกที่มนุษย์แต่ละคนจะมีวิธีการพูดที่แตกต่างกันมาก มีพรสวรรค์ที่แตกต่างกัน บางคนก็พูดมาก บางคนก็พูดเก่ง บางคนก็พูดนำท่วมทุ่ง บางคนก็พูดมีหลักการ การพูดจึงเป็นศาสตร์อย่างหนึ่งของมนุษย์  วันนี้ผู้เขียนจึงขอเขียนเรื่องประเภทของการพูดให้ฟังกัน*

                   ประเภทของการพูด แบ่งได้ 2 ประเภท

1. การพูดระหว่างบุคคล ได้แก่

การทักทายปราศรัย ลักษณะการทักทายปราศัยที่ดีดังนี

1.1 หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส  แสดงอาการยินดีที่ได้พบผู้ที่เราทักทาย

1.2 กล่าวคำปฏิสันถารที่เป็นที่ยอมรับกันในสังคม เช่นสวัสดีครับ สวัสดีค่ะ

1.3แสดงกิริยาอาการประกอบคำปฏิสันธาร

1.4ข้อความที่ใช้ประกอบการทักทายควรเป็นเรื่องที่ก่อให้เกิดความสบายใจ

1.4 การแนะนำตนเอง การแนะนำเป็นสิ่งจำเป็น และมีความจำเป็นในการดำเนินชีวิตประจำวัน การแนะนำตนเองมีหลักปฏิบัติดังนี้คือ ต้องบอกชื่อ นามสกุล บอกรายละเอียด

1.5 การสนทนา หมายถึง การพูดคุยกัน พูดจาเพื่อสื่อสารแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด ความรู้สึก ประสบการณ์  การรับสารที่ง่ายที่สุดคือการสนทนา

1.6 คุณสมบัติของการสนทนาที่ดี คือ

1.7 หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส

1.8 ใช้ถ้อยคำสำนวนภาษาที่ง่ายๆ สุภาพ คำพูดและนำเสียงน่าฟัง เป็นกันเองกับคู่สนทนา

2. การพูดในกลุ่ม

            การพูดในกลุ่มเป็นกิจกรรมที่สำคัญในสมัยปัจจุบัน ทั้งในชีวิตประจำวันและในการศึกษาเป็นสมาชิกในกลุ่ม แสดงความคิดเห็น หรือเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วมาเล่าให้ฟังกัน มีวิธีการดังต่อไปนี้

2.1 เล่าถึงเนื้อหาและประเด็นสำคัญ ว่ามีอะไรบ้าง

2.2 ภาษาที่ใช้ควรเป็นภาษาที่ง่าย

2.3 นำเสียงชัดเจนน่าฟัง

2.4 ใช้กิริยาท่าทางประกอบเล่าเรื่องตามความเหมาะสม

2.5 ผู้เล่าเรื่องควรจำเรื่องได้เป็นอย่างดี

2.6 มีการสรุปข้อคิดเห็นในตอนท้าย

 

   *และนี้ก็เป็นลักษณะของการพูดระหว่างบุคคล และการพูดในกลุ่ม*

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ทาโร่

คำสำคัญ (Tags)#การพูด

หมายเลขบันทึก: 80217, เขียน: 23 Feb 2007 @ 11:35 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 17:31 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

IP: xxx.28.35.5
เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยมากเลยค่ะ...  ก็ดังสุภาษิตที่พูดไว้นะค่ะ

พูดดีเป็น  ศรีแก่ปาก...

พูดมาก   ปากจะมีสี

อีกอย่างน่าจะสำคัญคิดว่าการแสดความจริงใจกับสิ่งที่ตัวเองพูดด้วยนะค่ะ

srijunhod
IP: xxx.28.35.5
เขียนเมื่อ 

ดี ๆๆเห็นด้วย  ๆๆ  ทั้ง "การพูด ...คำพูด"  ล้วนเป็นสิ่งสำคัญในการดำรงชีวิตคน ไม่ว่าจะเป็นการทำงาน การพบปะพูดคน พูดอ่อนน้อม ถ่อมตน ทำให้ผู้คนรักใคร่ ......