วันนี้มีโอกาสได้สัมผัสกับบรรยากาศแบบไทยๆ  ซึ่งไม่ค่อยได้เห็นบ่อยนัก  หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจที่โรงเรียน  ได้เข้าไปในหมู่บ้านเม็กดำ    เนื่องจาก ยายอ่อน   (  ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น  โรงเรียนบ้านเม็กดำ  )  กำลังเตรียมการจัดงานมงคลสมรส ให้หลานสาว ในวันพรุ่งนี้เช้า  และด้วยความเป็นชุมชนดั้งเดิมของเม็กดำ  จึงได้เห็นภาพแห่งการเกื้อกูล  ภาพแห่งความมั่นคงของระบบเครือญาติ  ที่ปรากฏเด่นชัดมากกว่าชุมชนอื่นๆที่เคยเห็นมา                      

วันนี้ลูกหลานยายอ่อน มารวมกันทุกสาย  สังเกตเห็นได้ชัดว่ายายอ่อนมีความสุขมาก  ยายพาผมไปดูพานบายศรีสู่ขวัญ ที่ยายบอกว่าตั้งใจทำอย่างสุดฝีมือ  ยายอ่อนพูดถึงพืชชนิดต่างๆที่จะต้องนำมาใช้ในพิธี  เช่น คูณ  ยอดอ้อย  ยอเจ็ดชั้น   ยอเก้าชั้น   ซึ่งผ่านการคัดเลือกจากมือยายอย่างดีเช่นกัน 
                

บรรยากาศแบบไทยๆ ที่ลูกหลานหลั่งไหลมาช่วยงาน  บางคนทำอาหาร  บางคนเตรียมสถานที่  และที่ประทับใจคือการเรียกชื่อกันตามเครือญาติ อย่างเคร่งครัด ยายอ่อนบอกว่า ลูกหลานท่านต้องนับรุ่นให้ถูกต้อง  ซึ่งถือว่าโชคดีที่แนวคิด  วิธีการของยายอ่อนได้ถูกถ่ายทอดถึงเด็กๆที่โรงเรียนบ้านเม็กดำ  ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ที่ยายเมตตาเด็กๆตลอดมา 
               

ได้เวลาที่สมควรผมบอกลายายอ่อน แต่ยายยังเดินมาส่งถึงรถ พร้อมกับย้ำว่าพรุ่งนี้เช้าให้เข้ามาอีก ซึ่งผมก็รับคำย้ำนั้นด้วยความยินดี   และมีสิ่งหนึ่งที่ยายอ่อนทำให้ผมคอแห้งผากทันที  พร้อมๆกับรู้สึกเหมือนมีอะไรวิ่งขึ้นมาตันที่คอ   ก็คือ  ยายพูดว่าไม่ได้บอกครูที่มาสอนอังกฤษให้เด็กๆบ้านเรา  ว่าจะแต่งงานหลาน  ยายอยากให้ครูคนนั้นมาบ้านเราอีก    และครูคนนั้นของยายอ่อน แห่งบ้านเม็กดำ   คือครูขจิต  ฝอยทอง   ครับ


ท่านใดอยากรู้ว่าครูขจิต   ฝอยทอง   กับยายอ่อน   มีความผูกพันกันอย่างไร  คนที่ตอบได้ดีที่สุดคือ ครูขจิต   ฝอยทอง    ของเด็กๆและชุมชนบ้านเม็กดำ     ครับ