การทำงานตามแผนงานได้นั้นเป็นเรื่องที่ดี  ครูอ้อยเขียนแผนงานไว้ทั้งระยะสั้นและระยะยาว   เคยทำงานในแนวกว้างและลึกมาอย่างสม่ำเสมอ 
แต่ด้วยมีภารกิจเรื่องครอบครัวมารุมเร้าหลายๆเรื่อง  แผนงานที่วางไว้จึงยึดระยะการทำงานออกไปอีก 
แต่งานต่างๆที่ประสบกับความสำเร็จไปได้ด้วยดี  ไม่ถูกตำหนิว่า......  ละทิ้งงานไป 
ครูอ้อยโชคดีที่มีเพื่อนที่ดี.....  มีความเข้าใจ....  เสียสละให้ได้เวลาที่ครูอ้อยมีภารกิจ 
ซึ่งบุญคุณในข้อนี้  ครูอ้อยไม่อาจจะลืมเลือนได้  เมื่อมีโอกาส  ครูอ้อยก็จะใช้ความสามารถที่มีอยู่ชดเชยในบุญคุณที่เพื่อนๆช่วยครูอ้อยไว้ในยามลำบาก 
การเอาแรงเพื่อนไว้  จึงเป็นเรื่องที่สำคัญ  เพราะทุกคนก็เริ่มเข้าสู่วัยชรา  ต้องการพักผ่อนมากๆ 
ดังนั้น  การเบียดเบียนเพื่อน  หรือกินแรงเพื่อนเป็นเรื่องที่สังคมตำหนิ 
ระยะนี้ครูอ้อยเหนื่อยมาก  อะไรที่สามารถจ้างให้คนอื่นทำให้  ครูอ้อยก็จะจ้างไปเลย  ไม่ต้องมานั่งทำเองให้เสียเวลา 
วันนี้ครูอ้อยไปดูเสื้อที่จะใส่ในงานลูกสาว  ครูอ้อยใส่แล้ว  ขนาดยังไม่เสร็จ  สวยมากค่ะ  หมายถึงเสื้อกับผ้าถุงนะคะ 
เสร็จจากงานนี้  ครูอ้อยต้องรีบรุดเรื่องเรียน  จะขอหยุดพักสัก 1 วัน  เหนื่อยมาก.....  อยากอยู่นิ่งๆเฉยๆสักพัก