เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ชาวหล่มสักวิทยาคมทุกท่านครับ ผมได้เรียนรู้การเขียน blog ซึ่งเป็นเสมือนหนึ่งสมุดบันทึกเรื่องราวต่างๆ ในชีวิตประจำวัน การทำงาน การท่องเที่ยว แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฯลฯ ซึ่งถือเป็นระบบที่ดีมาก อยากให้ทุกท่านใช้ blog ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันครับ

วิธีการใช้งานก็สุดแสนจะง่ายและสะดวกครับ เรียนรู้ได้ที่ link นี้ ครับ

http://gotoknow.org/blog/tutorial/62082

 เมื่อทุกคนสร้างเสร็จแล้วให้นำ link (URL) ของทุกท่าน มาแปะที่แสดงความคิดเห็นด้านล่างนะครับ เพื่อที่จะนำเข้าแพลนเนท (ชุมชนของเราชาว ลสว) ต่อไปครับ