จาก  บันทึกนี้  ดิฉันได้เกริ่นไว้แล้วว่า คุณโอ๋  ได้ขอข้อมูล ของผู้เข้าอบรม และ e-mail address เพื่อจัดส่งแบบสอบถามให้ผู้เข้าอบรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบในการจัดเตรียมการอบรมนั้น

         วันนี้ ดิฉัน ได้รับ forward mail จาก คุณโอ๋-อโณวิทยากรซึ่งรับผิดชอบในหัวข้อ เครื่องมือทางเทคโนโลยีในการทำ KM ซึ่งจะเน้นให้ความรู้เรื่องการใช้งานของระบบ gotoknow ซึ่งเป็นหัวข้อของวันที่สองของการจัดอบรม ในโครงการ ชวนคิด ชวนดู เรียนรู้ KM ของคณะวิทยาศาสตร์


       ซึ่งคุณโอ๋  ได้ e-mail ถึงผู้เข้าอบรมทุกท่าน เริ่มต้นจากการแนะนำตัว แนะนำเนื้อหาคร่าว ๆ พร้อมทั้งบอกวัตถุประสงค์ และประโยชน์ที่จะได้รับ  นอกจากนี้ คุณโอ๋ ยังได้จัดทำแบบสอบถาม มายังผู้เข้าอบรมทุกท่าน เพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการจัดเตรียมการอบรมและช่วยในการส่งเสริมการใช้งาน GotoKnow ต่อไปในอนาคต

โดยเนื้อความของ e-mail ฉบับดังกล่าว มีใจความดังนี้ค่ะ

เรียนสวัสดีทุกท่านค่ะ

       ดิฉันชื่อโอ๋-อโณทัย โภคาธิกรณ์ เป็นวิทยากรในงานโครงการ"ชวนคิด ชวนดู เรียนรู้KM" ในช่วงวันที่สองของการอบรม ซึ่งเป็นการพูดคุยถึงการใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีในการทำ KM โดยจะเน้นที่การใช้ระบบบล็อกของ GotoKnow.org
ซึ่งดิฉันเองได้เห็นประโยชน์ของการใช้งานด้วยตนเองและอยากส่งเสริมให้ทุกๆท่านได้รับรู้ถึงประโยชน์ทั้งต่อตนเองและการทำงานการใช้งานระบบนี้  ความจริงแล้วไม่ยุ่งยากเลยแม้จะดูเหมือนมีขั้นตอนหลายอย่าง  ซึ่งเราจะได้พูดคุยกันในวันอังคารหน้า

        ดิฉันอยากจะให้พวกเราได้รู้จักคุ้นเคยกันทาง email    เพราะนี่คือช่องทางสื่อสารหนึ่งที่ GotoKnow    ใช้เป็นประจำสำหรับผู้ใช้ระบบ    เราจะได้สามารถติดต่อช่วยเหลือกันได้ต่อๆไปหลังการอบรมแล้วด้วย


        จึงขอส่งแบบสอบถาม คลิกที่นี่มายังทุกท่าน   เพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการจัดเตรียมการอบรมและช่วยในการส่งเสริมการใช้งาน GotoKnow ต่อไปด้วยค่ะ

        ขอให้กรุณาส่งกลับมาที่ email นี้ได้เลยนะคะ ขอบคุณมากค่ะ

       ด้วยความนับถือ
       โอ๋-อโณทัย

            ในฐานะที่ดิฉัน รับผิดชอบประสานงานการจัดโครงการดังกล่าว  ต้องขอขอบคุณคุณโอ๋ มากเลยค่ะ ที่ใส่ใจในรายละเอียด  ไม่เพียงแต่ให้ความรู้ในช่วงของการบรรยายเท่านั้น แต่ยังเปิดช่องทางให้ผู้เข้าอบรมได้มีการติดต่อกันในภายหลัง หากมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้ระบบ

            เป็นการช่วยเหลือกันแบบ เพื่อนช่วยเพื่อน  ซึ่งเราจะสัมผัสได้อยู่ตลอดเวลาในสังคม gotoknow นี้

            แบบสอบถามฉบับนี้ นอกจากจะใช้เป็นข้อมูลประกอบในการเตรียมการอบรม แล้ว ยังทำให้ทั้ง วิทยากร และผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ ซึ่งกันและกัน

 

          ขอให้ผู้เข้าอบรมทุกท่าน สละเวลาเพียงเล็กน้อย ในการให้ข้อมูลตามแบบสอบถามนี้  แล้ว กรุณาส่งกลับ ภายในวันศุกร์นี้ โดยส่งไปยัง e-mail ของวิทยากร โดยตรงนะคะ


        ทุกความเห็นของท่านจะเป็นประโยชน์ทั้งต่อตัววิทยากร และตัวท่านเองค่ะ