QAกับงานประจำ : ขีดเส้นใต้การลงเวลาปฏิบัติงาน

บอย สหเวช

   งานบุคคลของคณะสหเวชศาสตร์ มีคุณนิตยา รอดเครือวัลย์ เป็นผู้รับผิดชอบ  เดิมคุณสริตา (เยาว์) เป็นผู้รับผิดชอบ และคุณสริตา ได้ขอเปลี่ยนงานจากงานบุคคลมาทำงานนโยบายและแผน ทำให้ทางคณะฯ เปิดรับเจ้าหน้าที่บุคคล ผมยังจำบรรยากาศในวันนั้นได้ดี อ่านรายละเอียดได้จาก (ลิงค์) ซึ่งคุณนิตยา เป็นเจ้าหน้าที่คนแรก ที่ท่านคณบดี (รศ.มาลินี ธนารุณ) ใช้วิธีการสัมภาษณ์ แบบเรียกผู้ที่สอบผ่านข้อเขียนทั้งหมด มาสัมภาษณ์พร้อมกันทีเดียว โดยไม่ได้เรียกสัมภาษณ์ที่ละคน  

คุณนิตยา  รอดเครือวัลย์     คุณนิตยา มาทำหน้าที่ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บุคคลได้ปีเศษแล้วครับ แต่มีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเกี่ยวกับงานบุคคล ขอยกตัวอย่างเรื่องการขีดเส้นใต้การลงเวลาปฏิบัติงาน ความจริงผมเห็นหลายหน่วยงานที่ใช้เครื่องแสกนลายนิ้วมือ หรือ เครื่องตอกบัตร แทนการลงชื่อในการมาปฏิบัติงานแล้ว แต่ที่คณะสหเวชศาสตร์ยังใช้วิธีการขีดเส้นใต้การลงเวลาปฏิบัติงานอยู่ครับ

    ผมคิดว่าที่คณะสหเวชศาสตร์ คงมีการขีดเส้นใต้การลงเวลาปฏิบัติงาน 2 ครั้ง ที่เดียวครับ  โดยครั้งแรกขีดเส้นสีน้ำเงินใต้ชื่อคนที่มาลงลำดับสุดท้าย หลังเวลา 8.30 น. แต่ยังไม่ถือว่าเป็นการมาสาย และขีดเส้นใต้ครั้งที่ 2 หลังเวลา 9.00 น. โดยขีดเส้นสีแดง ผู้ที่เซ็นชื่อใต้เส้นแดง คือ หลังเวลา 9.00 น. ถือว่ามาปฏิบัติงานสาย

     จากหน้าที่ความรับผิดชอบดังกล่าว ทำให้คุณนิตยา ต้องขีดเส้นใต้การลงเวลาปฏิบัติงาน 2 ครั้ง คือ หลังเวลา 8.30 น. และหลังเวลา 9.00 น. กรณีที่คุณนิตยามาหลังเวลาดังกล่าว ก็จะมอบหมายให้คนอื่นทำหน้าที่ขีดเส้นแทน สำหรับความรับผิดชอบหน้าที่ดังกล่าว ผมยังไม่พบข้อบกพร่องเลย มีความสม่ำเสมออย่างต่อเนื่อง ขอชื่นชมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ครับ

       
                                                                                       บอย สหเวช
                                                                                       22 ก.พ. 50
       

     

      
    

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์

คำสำคัญ (Tags)#มหาวิทยาลัยนเรศวร#คณะสหเวชศาสตร์#qaกับงานประจำ#จิตสำนึกในคุณภาพ

หมายเลขบันทึก: 80091, เขียน: 22 Feb 2007 @ 17:10 (), แก้ไข: 19 Jun 2012 @ 15:34 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 4, อ่าน: คลิก


ความเห็น (4)

เขียนเมื่อ 

มาขอชื่นชมด้วยค่ะ

เป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ดีที่สามารถสร้างความเข้าใจร่วมกันได้ในเรื่องการลงเวลาปฏิบัติราชการ

หลาย ๆ  ที่ทำไม่ได้  ซึ่งก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน ทั้งที่เป็น กฎ ระเบียบที่ต้องปฏิบัติในการลงเวลาปฏิบัติราชการ  ซึ่งการปฏิบัติก็แล้วแต่นโยบายผู้บริหารว่าต้องการให้ปฏิบัติเช่นไร เคยเสนอขีดเส้นใต้เหมือนกันค่ะ  แต่ยังคงให้ปฏิบัติแบบเดิม คือขีดเวลา 16.00 น. ใครลงหลังจากนี้ก็มีบันทึกแจ้งหัวหน้า เพื่อชี้แจง

อยากทราบว่าทางสหเวชฯ ถือปฏิบัติเช่นนี้มาโดยตลอด หรือว่าเพิ่งปรับ  ถ้าเพิ่งปรับในขณะที่ปรับใช้วิธีการใด  อยากห้ ลปรร. กัน เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไปค่ะ

เขียนเมื่อ 
  • ขอบคุณคุณใบบุญที่ติดตามอ่านบันทึกและเป็นกำลังใจในการทำงานครับ
เขียนเมื่อ 

ถึง คุณสมพร

     - การขีดเส้นใต้ 2 เส้นเพิ่งจะเริ่มใช้ในปีงบประมาณนี้ครับ ที่ผ่านมามีการขีดเส้นใต้เส้นเดียว
     - การขีดเส้นใต้ครั้งที่ 1 เหมือนกับเป็นการเตือนว่าคุณเริ่มจะมาสายแล้วนะ เพราะเวลาปฏิบัติงานราชการเริ่ม 8.30 น. แต่พอเลยเวลา 9.00 น. จะขีดเส้นสีแดง หมายถึงวันนี้คุณมาสาย แต่เมื่อมีเหตุจำเป็นต้องมาสาย คุณสามารถใส่เหตุผลที่มาสายลงไปได้ในช่องหมายเหตุครับ
     - แนวปฏิบัติดังกล่าว เป็นมติจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ และแจ้งให้ทุกคนรับทราบ การขีดเส้นใต้นี้ มีการเสริมแรงทางบวกด้วย โดยผู้ที่ไม่เคยมาสายในรอบปีงบประมาณนั้นเลย (หมายถึงไม่มีชื่ออยู่ใต้เส้นสีแดง) และมีวันลาทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 3 วันในปีงบประมาณนั้น ทางคณะจะมีรางวัลเบี้ยขยันให้ครับ ตามอ่านได้จาก ลิงค์ นี้ http://gotoknow.org/blog/k-sharing/59597