P
ผมได้รับ  Tag  Wallpaper  คุณเจษฎา  ศุนาลัย  และ คุณจันทรรัตน์  ด้วยความขอบคุณยิ่งครับ  ไม่ต้องงงนะครับ  ผมนำภาพนี้มาบันทึก...
1 . หน้าจอเครืองที่ทำงานของผม  เป็นภาพนี้ครับผม  คือหมอคอม ฯนำภาพนี้ลงให้ ส่วนตัวผมเองไม่เป็นเรื่องนี้เอาเสียเลยครับผม ฮา ๆ
2 .  ขออนุญาต  Tag  Wallpaper  ต่อนะจะหายากหน่อยนะครับ  คือ
+  คุณขจิต  ฝอยทอง
+  คุณจตุพร 
+  คุณกะปุ๋ม
+  คุณแผ่นดิน
+  คุณอ้อ
ฮา ๆ เอิก ๆ  มาช้าดีกว่าไม่มานะครับ