ช่วงตรุษจีน เป็นช่วงที่ผมกลับไปบ้านที่ปาย และพร้อมกันนั้นก็ถือโอกาสเป็นไกด์ท้องถิ่นให้กับ Trekking Thai ด้วย เพราะได้ตกปากรับคำแล้ว ...หมายถึงผมต้อง ดูแลนักท่องเที่ยวทั้งหมด สองกลุ่ม ในสองวันที่ปาย

  • นักท่องเที่ยวกลุ่มแรก  โดย คุณมดลี่ -ผมเป็นไกด์หลัก

มีนักท่องเที่ยวทั้งหมด ๗ ท่าน กลุ่มนี้ค่อนข้างหลากหลายครับ มีทั้งเด็กและผู้สูงอายุ หนุ่มสาว ...บอกก่อนว่า การเที่ยวแบบ Eco tour ต้องออกลุยๆนิดหน่อย และใช้เวลาเรียนรู้แต่ละจุดค่อนข้างนาน ผมกลัวว่าเด็ก จะสมาธิสั้น งอแง และกลัวผู้สูงอายุจะเดินตามไม่ทัน และเหนื่อยเกินไป กลัวคนหนุ่มสาวจะเบื่อกับการพูดคุยเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

ผมคาดผิดครับ !!!

นักท่องเที่ยวของผมกลุ่มแรก เด็กชายอายุน้อยน่ารัก สนใจที่จะเรียนรู้ ใจเย็น ส่วนหนุ่มสาวก็กระตือรือร้น ที่จะรับรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ส่วนผู้สูงอายุทั้งสองท่านก็แข็งแรง เพราะเป็นนักกีฬาวิ่งมาราธอน ระยะทาง ๖๐ กม. มาแล้ว...บรรยากาศการท่องเที่ยวในอำเภอปายจึงสนุกสนาน ทั้งหมดเป็นไปด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่ผมคาดหวังไว้ในใจ...และทุกคนประทับใจจากการที่ได้พูดคุยก่อนโบกมืออำลา

  • นักท่องเที่ยวกลุ่มที่สอง  โดยคุณอิท -ผมเป็นไกด์หลัก

นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ มีเพียง ๔ ท่านครับ...น่าแปลกใจ และทั้ง ๔ ท่านเป็นญาติกันด้วย จึงไม่มีปัญหาในการ Create เส้นทางการท่องเที่ยวที่คิดขึ้นใหม่ตรงนั้น โดยการสอบถามว่า ความตั้งใจของการมาเที่ยวครั้งนี้คืออะไร  และผมก็คิดเส้นทางการท่องเที่ยวในเวลานั้นเอง เมื่อตกลงกันเสร็จก็ถึงเวลาออกเดินทาง กลุ่มนักท่องเที่ยวน้อยๆก็ดีอย่างหนึ่งครับ คล่องตัวดี ยิ่งเป็นญาติๆกันแล้ว อยากแวะไหนก็แวะตามใจฉัน

กลุ่มนี้ผมพาตะลอนตามเรือกสวนไร่นา และสถานที่ unseen น่าประทับใจ เพราะเห็นอากัปกิริยาของนักท่องเที่ยวแล้ว...ผมสอบผ่าน

ผมชี้ชวนให้ดูโน้น ดูนี่ พร้อมสื่อความหมาย ...มีการส่งเสียงอุทานอย่างแปลกใจเป็นระยะ เข้าใจว่าคนเมืองกรุงได้มีโอกาสเห็นของจริงในสวนของคนท้องถิ่น

และปิดท้ายด้วยการนำชมตลาดตอนค่ำ แลกเปลี่ยนกับแม่ค้า ถ่ายรูปผัก อาหารท้องถิ่นแปลกๆ สนุกสนานเฮฮา ...

ทั้งสองกลุ่มที่ผมพาเที่ยว มีโอกาสที่ดีเพราะตรงช่วงตรุษจีนพอดีครับ ดังนั้นแล้วทั้งบ้านจีนฮ่อสันติชล และบ้านลีซูบ้านใหม่ที่อยู่ไม่ไกลกันมีกิจกรรมประเพณีขึ้นปีใหม่ ที่สวยงามตามประเพณีที่หาดูยากยิ่ง

.......

เสร็จสิ้นภารกิจผม...เสียงหัวเราะ การแลกเปลี่ยน และความประทับใจ ระหว่างผมกับลูกทัวร์ผม ที่ยังคงจดจำไว้...

ผมคิดเอาเองตามความรู้สึกว่า... งานนี้ผมสอบผ่านครับ