คำถามของผู้อยากรู้

เม็กดำ 1
จังหวะก้าวต่อไปของโรงเรียนบ้านเม็กดำ เราจะช่วยกันเสริมสร้างทักษะการตั้งคำถามที่มีคุณภาพให้มีและเกิดขึ้นในตัวนักเรียน ครู ชุมชน ด้วยเราเชื่อว่าคำถามที่มีคุณภาพ จะนำไปสู่คำตอบที่มีคุณภาพ และคำตอบที่มีคุณภาพจะนำไปสู่การตั้งคำถามใหม่ที่มีคุณภาพ หมุนเวียนกันไปอย่างไม่มีการสิ้นสุด ซึ่งเราขอเรียกกระบวนการเรียนรู้แบบนี้ว่า การตั้งคำถามของผู้อยากรู้
 ในชีวิตจริงของผู้คน  มักเริ่มต้นด้วยคำถาม ที่จะนำไปสู่การคิด  การค้นหา   การกระทำ  เพื่อหาคำตอบ   ถ้อยคำที่ติดปากหลายๆท่าน อย่างเช่น  ที่ไหน  เมื่อไร  อย่างไร  ทำไม  อะไร  ฯลฯ  ล้วนแล้วเป็นเชิงคำถามทั้งสิ้น  ดังนั้นคำถามย่อมเกิดจากความอยากรู้  สิ่งสำคัญที่ชวนคิดก็คือ คำถามของผู้อยากรู้  ที่มีคุณภาพเป็นอย่างไร                   

ในแวดวงการบริหารจัดการศึกษา การคิดหรือกระทำสิ่งใดเป้าหมายสำคัญคือคุณภาพของผู้เรียน  และเมื่อความสำคัญอยู่ที่ผู้เรียน กระบวนการเรียนรู้จึงจัดว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะนำพาไปสู่การมีคุณภาพ  พร้อมๆกับความร่วมมือร่วมใจจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง  จริงจัง  และจริงใจ 
                 


การเกิดขึ้นของคุณภาพด้านผู้เรียน  ย่อมต้องอาศัยปัจจัยเกื้อหนุนหลายประการ แต่สิ่งหนึ่งที่น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นก็คือ การเสริมสร้างทักษะแห่งการตั้งคำถามให้แก่ผู้เรียน  
ทำอย่างไรจะมีการตั้งคำถามจากความอยากรู้จริงๆ   ซึ่งคำถามแนวนี้จะก่อเกิดการค้นหาคำตอบอย่างจริงจัง  และเมื่อใดที่ตั้งคำถามจากความอยากรู้จริง การค้นหาคำตอบอย่างจริงจังก็เกิดขึ้น  นั่นหมายถึงกระบวนการเรียนรู้ที่จริงจังก็เกิดขึ้นทันที  
                


ในกระบวนการเรียนรู้หากมองในมุมกลุ่มคนที่เกี่ยวข้อง
เมื่อเอ่ยถึงการเรียนโดยทั่วไปมักมองไปที่การมีครูกับผู้เรียน   แต่หากมองจากฐานของการเรียนรู้ที่มีการตั้งคำถามของผู้อยากรู้จริง  เราจะเห็นว่ามีกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันมากมาย  การค้นหาคำตอบจึงไม่ได้จบสิ้นที่ครูกับนักเรียนเท่านั้น   ดังคำกล่าวที่ท่านผู้รู้หลายท่านกล่าวไว้ว่า   ความรู้ไม่ได้มีเฉพาะในรั้วโรงเรียน                   


หากมองกระบวนการเรียนรู้ผ่านการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้
   เมื่อเอ่ยถึงการเรียนโดยทั่วไปมักมองไปที่การเป็นภารกิจที่ครูจะต้องออกแบบ  ผู้เรียนก็มีหน้าที่เรียนตามที่ครูออกแบบ  ซึ่งเด็กๆคงจะโชคดีถ้ามีครูที่คิดและออกแบบกิจกรรมดีๆ  แต่ถ้าการออกแบบของครูไม่มีคุณภาพเท่าที่ควร  เด็กๆเหล่านั้นจะพานพบสิ่งใด 
           
ด้วยตระหนักในความเป็นไปดังกล่าว  วันนี้ที่โรงเรียนบ้านเม็กดำ  จึงกำลังเริ่มตั้งคำถามที่จะนำไปสู่การทำงานในเชิงคุณภาพในระยะต่อไป  ภายใต้ผลการดำเนินงานหนึ่งรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา  ที่ถือว่าเป็นรอบปีที่แวดวงการศึกษาไทย ได้ก้าวเดินท่ามกลางกระแสข่าวคราวทั้งบวกและลบ  ซึ่งดูเหมือนว่าจะมีด้านลบมากกว่าด้านบวก  ด้วยซ้ำไป 
            

การนำเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเวที 
blog  gotoknow    ตลอดห้วงระยะเวลาที่ผ่านมา ของโรงเรียนบ้านเม็กดำ  เรามีเจตนารมณ์สำคัญอยู่ที่การได้โอกาสแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ทรงคุณวุฒิและผู้รู้ทุกท่าน เพื่อเป็นการนำสิ่งที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์และมีคุณค่าแก่ลูกหลานนักเรียนของเรา  ไม่ได้มีเจตนารมณ์อื่นแอบแฝงแต่อย่างใด             


จังหวะก้าวต่อไปของโรงเรียนบ้านเม็กดำ  เราจะช่วยกันเสริมสร้างทักษะการตั้งคำถามที่มีคุณภาพให้มีและเกิดขึ้นในตัวนักเรียน   ครู   ชุมชน  ด้วยเราเชื่อว่าคำถามที่มีคุณภาพ  จะนำไปสู่คำตอบที่มีคุณภาพ  และคำตอบที่มีคุณภาพจะนำไปสู่การตั้งคำถามใหม่ที่มีคุณภาพ  หมุนเวียนกันไปอย่างไม่มีการสิ้นสุด  ซึ่งเราขอเรียกกระบวนการเรียนรู้แบบนี้ว่า   
การตั้งคำถามของผู้อยากรู้      
              

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการความรู้ในท้องถิ่น

คำสำคัญ (Tags)#มหาชีวาลัยอีสาน#โรงเรียนบ้านเม็กดำ

หมายเลขบันทึก: 79921, เขียน: 21 Feb 2007 @ 18:54 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 17:30 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 4, อ่าน: คลิก


ความเห็น (4)

เขียนเมื่อ 
  • ตามมาให้กำลังใจ และอยากบอกว่ากำลัง link ไปฝากที่ สพท มหาสารคาม 2
  • ยิ้ม ยิ้ม
เขียนเมื่อ 
ยินดีสนับสนุนการเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านเม็กดำค่ะ สุดความสามารถเท่าที่หว้าจะมีเลยค่ะ
เขียนเมื่อ 

คำถามของผู้อยากรู้

นุชอยากรู้ว่า คุณภาพ  ความหมายที่แท้คืออะไร  ตอนนี้นุชมีแต่กิเลสที่จะเรียนรู้มากมาย  เลยอยากได้คำแนะนำ  บางครั้งอาจไม่ต้องการคำตอบที่เป็นสูตรสำเร็จมากนัก แต่เพื่อตอบสนองความเข้าใจต่อตนเองให้มากขึ้น

กระบวนการเรียนรู้จึงจัดว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะนำพาไปสู่การมีคุณภาพ

กระบวนการ  คือ  วิธีการ  ใช่หรือเปล่าคะ

แล้ว  คุณภาพ  มีเครื่องมือวัดคุณภาพหรือเปล่า

นุชไม่เข้าใจความหมาย  จริงๆคะ

ขอคำแนะนำด้วยคะ