รวมพลนางฟ้าชุดขาว : ให้ยาปลอดภัย รายงานถูกต้อง (2)


สิ่งที่เกิดขึ้นจากการแลกเปลี่ยนและเป็นคุณค่าของการจัดการความรู้ในวันนั้นคือ 1. การฟังอย่างเปล่งประกาย 2.ถามด้วยความชื่นชม 3. ในบรรยากาศเชิงบวก

จากบันทึกที่แล้ว อิฉันได้โชว์รูปการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บางส่วนมาให้ท่านได้ทัศนาแล้ว และได้สัญญาว่าจะเล่าเรื่องให้ฟังภายหลัง ในบันทึกนี้ก็ขอบอกว่าได้ทำตามสัญญาแล้วนะ ขอเชิญติดตามรายละเอียด ณบัดนี้......

 KV             : ให้ยาปลอดภัย รายงานถูกต้อง

เป้าหมาย    : เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคและประสบการณ์การให้ยาอย่างถูกต้อง รวมทั้งการรายงาน Medication Error 

คุณเอื้อ....(CKO)  ผู้อำนวยการสถาบันมานั่งให้กำลังใจตั้งแต่เริ่มจนจบ ท่านไม่ยอมลุกไปที่ไหน ทำให้คณะกรรมการและผู้เข้าร่วมกิจกรรมรู้สึกมีกำลังมากเลย

นอกจากนี้คุณหมอประพาฬรัตน์ หรือหมอหน่อย รองประธานในคณะกรรมการประสานงานการจัดการความรู้ยังมาช่วยเปิดงานและชั้แจงข้อตกลงให้คุณกิจเข้าใจ และคอยเป็นกำลังใจให้กรรมการ

คุณอำนวยในวันนี้ คือ พี่สุนันทา และอิฉันเอง

คุณลิขิต คือพี่ปัทมาวดี และน้องกรองแก้ว

คุณกิจ คือ พยาบาลจากหอผู้ป่วยในต่าง ๆ รวม 13 หอผู้ป่วย ที่มาด้วยความตั้งใจและมึนงง..เพราะหัวหน้าส่งมาให้มาเป็นตัวแทน

การจัดเวที เราจัดเก้าอี้นั่งเป็นวงกลมเพื่อให้ทุกคนรู้สึกเป็นกันเอง

14.00 น. เลยมาหน่อย ๆ หมอหน่อยมองนาฬิกาแล้วก็ขออนุญาตเริ่มเลยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา และชี้แจงข้อตกลงในการทำกิจกรรม

<div style="text-align: center"></div><p style="margin: 0in 0in 0pt 0.5in; tab-stops: 99.0pt 171.0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0in 0in 0pt 0.5in; tab-stops: 99.0pt 171.0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0in 0in 0pt 0.5in; tab-stops: 99.0pt 171.0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0in 0in 0pt 0.5in; tab-stops: 99.0pt 171.0pt" class="MsoNormal">เมื่อหมอหน่อยชี้แจงแล้วก็โยนไมค์ให้พี่นันรับช่วงต่อ พี่นันให้ทุกคนแนะนำตัวเองก่อนเพื่อให้ทุกคนรู้จักว่าใครเป็นใครบ้าง ช่วงนี้ยังมีบางคนเกร็งอยู่บ้าง</p><p style="margin: 0in 0in 0pt 0.5in; tab-stops: 99.0pt 171.0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0in 0in 0pt 0.5in; tab-stops: 99.0pt 171.0pt" class="MsoNormal"></p><div style="text-align: center"></div><p style="margin: 0in 0in 0pt 0.5in; tab-stops: 99.0pt 171.0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0in 0in 0pt 0.5in; tab-stops: 99.0pt 171.0pt" class="MsoNormal"></p><p>อิฉันเห็นท่าว่าจะไม่เวิร์กจึงเริ่มละลายพฤติกรรม เพื่อให้ทุกคนไม่ตึงเครียด โดยให้ทุกคนขมิบ ถึงตอนนี้เริ่มมีเสียงหัวเราะ บางคนทำหน้าเหนียมอาย…ว่าอิฉันให้ขมิบอะไร อิฉันก็บอกว่ามีอะไรที่ขมิบได้ก็ขมิบไปเลย… จึงมีเสียงแซวกันและกัน… ทำให้บรรยากาศกลายเป็นบรรยากาศที่สบาย ๆ </p><p style="margin: 0in 0in 0pt 0.5in; tab-stops: 99.0pt 171.0pt" class="MsoNormal">เมื่อ</p><p style="margin: 0in 0in 0pt 0.5in; tab-stops: 99.0pt 171.0pt" class="MsoNormal" align="center">ดูท่าทางอิฉันเหมือนจะชวนทุกคนไปออกศึกมากกว่าจะชวนขมิบนะเนี่ย..อิอิอิ…</p><p style="margin: 0in 0in 0pt 0.5in; tab-stops: 99.0pt 171.0pt" class="MsoNormal" align="center"></p><p style="margin: 0in 0in 0pt 0.5in; tab-stops: 99.0pt 171.0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0in 0in 0pt 0.5in; tab-stops: 99.0pt 171.0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0in 0in 0pt 0.5in; tab-stops: 99.0pt 171.0pt" class="MsoNormal"> เมื่อทุกคนคลายเครียดจากการขมิบแล้ว อิฉันก็เริ่มให้คุณกิจที่มาเริ่มเล่าสิ่งที่หน่วยงานทำได้ดีในหัวข้อ ให้ยาปลอดภัย รายงานถูกต้อง” ในภาพเป็นบรรยากาศขณะแลกเปลี่ยนกัน </p>  <p style="margin: 0in 0in 0pt 0.5in; tab-stops: 99.0pt 171.0pt" class="MsoNormal"> </p><p style="margin: 0in 0in 0pt 0.5in; tab-stops: 99.0pt 171.0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0in 0in 0pt 0.5in; tab-stops: 99.0pt 171.0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0in 0in 0pt 0.5in; tab-stops: 99.0pt 171.0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0in 0in 0pt 0.5in; tab-stops: 99.0pt 171.0pt" class="MsoNormal"></p><p>น้องพัชราภรณ์จากหอผู้ป่วยพิเศษ 3/4  เริ่มเล่าก่อนช่วงแรกก็ยังดูตื่นเต้น แต่หลังจากเล่าไปได้แล้วมีผู้ให้ความสนใจซักถาม ยิ่งทำให้เล่าได้ลื่นไหล สิ่งที่น้อง พัชราภรณ์เล่ามีดังนี้…  </p><p>จากปัญหา ผู้ป่วยบางคนมียารับประทานมาก  7-8 หรือเป็น 10 กว่าซอง เวลาจัดยาจะเสียเวลาในการค้นหาซองยาทำให้มีการจัดยาในแต่ละมื้อก่อนอาหาร หลังอาหารผิดพลาด จึงเกิดความคิดที่จะแยกซองยาก่อนอาหารและหลังอาหาร ก่อนนอน โดยการใช้คลิปสีหนีบซองยา เช่น  </p><ul>

 •  ยาก่อนอาหารจะใช้คลิปสีฟ้าหนีบซองยา
 •  ยาหลังอาหารจะใช้คลิปสีชมพูหนีบซองยา
 •  ยาก่อนนอนจะใช้คลิปสีส้มหนีบซองยา
 • </ul>ผลที่เกิดขึ้น คือ <ul>

 • การเก็บยาเป็นระเบียบมากขึ้น
 • ประหยัดเวลาในการจัดยาให้ผู้ป่วยรับประทาน
 •  การจัดยาถูกต้องมากขึ้น  Medication Error ลดลง
 • </ul><p> สรุปเคล็ดลับของตึกนี้คือ การใช้คลิปสีเป็นสัญลักษณ์ของยาแต่ละมื้อ  </p><p> </p><p style="margin: 0in 0in 0pt 0.5in; tab-stops: 99.0pt 171.0pt" class="MsoNormal"></p><p>คุณสมพร จากหอผู้ป่วยพิเศษ 3/5 เล่าอย่างตื่นเต้นว่าตึกนี้จะเริ่มตั้งแต่การตรวจรับจากห้องยาให้ถูกต้อง โดยการตรวจดูชนิดและนับจำนวนเม็ดยาแล้วผู้รับยาจะบันทึกวันที่เวลาที่เริ่มยา Dose ของซองยาทุก ๆ ซอง ซึ่งจะทำให้ทราบจำนวนที่เหลือของยาในแต่ละซอง ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ผู้ป่วยได้รับประทานยาครบมั๊ยการแจกยาของตึกจะใช้รถจัดและแจกตามเตียงผู้ป่วยหลัก 6 R และมีการตรวจสอบ Double Check กันและกัน เมื่อมีความผิดพลาด Medication Error เกิดขึ้น จะเขียนลงในใบ Check list ซึ่งมีรายการ Medication Error อยู่ในแบบฟอร์ม 25 รายการ ทำให้ง่ายและสะดวกต่อผู้ปฏิบัติเวลารายงานความผิดพลาด </p><p>สรุปเคล็ดลับของตึกนี้คือ การเขียนเวลาและวันที่เริ่มยา Dose แรกที่ทุกซอง และการมีแบบฟอร์ม Check list เพื่อบันทึก Medication Error  </p><p style="margin: 0in 0in 0pt 0.5in; tab-stops: 99.0pt 171.0pt" class="MsoNormal"></p><p></p><p>ยิ่งได้ฟังเรื่องเล่าเร้าพลังอิฉันยิ่งรู้สึกถึงพลังที่แฝงอยู่ในตัวคุณกิจ เพราะยิ่งเล่าก็ยิ่งมันส์ ต่างคนต่างก็งัดและอวดของดี อิอิอิ…ยิ่งเล่าอิฉันเองยิ่งออกเรทเอ็กซ์ซะแหล่ว..แป่วว….บางคนเล่าไปมีเล่นโชว์ของ และอุปกรณ์ที่เตรียมการมาโดยเฉพาะ เช่น พี่ณัฐนันท์ จากตึก 5/4 ที่ขนอุปกรณ์มาเพียบ ได้แก่ </p><p style="margin: 0in 0in 0pt 0.5in; tab-stops: 99.0pt 171.0pt" class="MsoNormal"></p><ul>

 • ชุดยาขยายม่านตาที่ทำไว้เพื่อป้องกันการขยายม่านตาผิดและไว้สอนนักศึกษาฝึกงาน
 • ตัวอย่างยา High Alert Drug
 • และที่ทำให้ทุกคนฮาซะ คือ แว่นขยายสำหรับพยาบาลส.ว. อิอิอิ ...อย่าคิดมากว่ามีพวกส.ว. มาเป็นพยาบาลด้วย เพราะความจริง ส.ว. คือ สูงวัย ..555 ..ที่มีปัญหาสายตา...คือไม่สั้น ก็ยาวว....หรือบางคนทั้งสั้นทั้งยาวในคนคนเดียวกัน โอ้ว..พระเจ้า..มันแย่จัง แว่นขยายจึงมีความจำเป็นด้วยประการละฉะนี้แล...
 • </ul><p></p><p>หลังจากมีการผลัดกันเล่าบรรยากาศก็ดีขึ้นเรื่อย ๆ มีการแซวกัน พูดคุยไปหัวเราะไปตลอด ทุกคนดูสนุกและภูมิใจกับสิ่งที่เสนอและสนใจของเพื่อนๆที่ทำแตกต่างจากเรา  </p><p>สิ่งที่เกิดขึ้นจากการแลกเปลี่ยนและเป็นคุณค่าของการจัดการความรู้ในวันนั้นคือ   </p><blockquote>

  1. การฟังอย่างเปล่งประกาย คุณกิจทุกคนร่วมกันสร้างสรรค์ให้เกิดบรรยากาศของการชื่นชมยินดีในความสำเร็จ / เรื่องราวดี ๆ ของผู้พูด ทำให้คนเล่า เล่าได้สนุก คนฟังก็มันส์

  2.     ถามด้วยความชื่นชม มีการซักถามแบบ Appretiative Inquiry เกิดความสนใจ เอาใจใส่เรื่องราวนั้น ๆ         

  3. ในบรรยากาศเชิงบวกเห็นคุณค่า ศักยภาพ ความสามารถของผู้ร่วมงาน และเห็นคุณค่าของ   ความสำเร็จเล็ก ๆ ที่มีอยู่

  </blockquote><p>สิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จสุด ๆ คือ คำพูด คำถามจากคุณกิจทุกคนที่ถามคณะกรรมการว่า …</p><p></p><p style="margin: 0in 0in 0pt 0.5in; tab-stops: 99.0pt 171.0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0in 0in 0pt 0.5in; tab-stops: 99.0pt 171.0pt" class="MsoNormal"></p><p align="center"> แล้ว..จะมีเวทีลักษณะเช่นนี้อีกเมื่อไหร่ ?</p><p align="center">..ถ้ามีการจัดแลกเปลี่ยนแบบนี้อีก อย่าลืมบอกด้วยน้า.. </p><p style="margin: 0in 0in 0pt 0.5in; tab-stops: 99.0pt 171.0pt" class="MsoNormal" align="center">จะส่งน้อง ๆ ให้มารับรู้ถึงบรรยากาศดี ๆ แบบนี้ทุกครั้ง</p><p style="margin: 0in 0in 0pt 0.5in; tab-stops: 99.0pt 171.0pt" class="MsoNormal" align="center"></p><p style="margin: 0in 0in 0pt 0.5in; tab-stops: 99.0pt 171.0pt" class="MsoNormal" align="left"></p><p style="margin: 0in 0in 0pt 0.5in; tab-stops: 99.0pt 171.0pt" class="MsoNormal">ผอ. อัจฉราท่านเสนอให้ทำหัวปลาแป๊ะซ๊ะ…อิอิอิ..ล้อเล่น..ท่านจึงเสนอว่าตึกก็สามารจัดเวทีลักษณะนี้ได้เอง โดยคณะกรรมการจะไปช่วย และอาจจะเอาเรื่องที่ใกล้ตัวมากกว่านี้มาทำบ้างก็ได้</p><p style="margin: 0in 0in 0pt 0.5in; tab-stops: 99.0pt 171.0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0in 0in 0pt 0.5in; tab-stops: 99.0pt 171.0pt" class="MsoNormal">พี่ปลากับดิฉันเห็นด้วย เลยตั้งหัวปลาเรื่อง เทคนิคการมัดใจสามี ดูท่าเรื่องนี้จะมาแรง หลาย ๆ คนพยักเพยิดถูกอกถูกใจตั้งท่าขอสมัครล่วงหน้าแล้ว ก็ลองดูนะคะ ใครสนใจรีบส่งใบสมัครมาเลยค่ะ เรามีที่นั่งจำนวนจำกัดน้า...555...  </p>

  หมายเลขบันทึก: 79917เขียนเมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2007 18:06 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 17:49 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


  ความเห็น (2)
  อยากปรึกษาน้องเล็กว่า เราน่าจะจัดกลุ่มป้ายคำหลักเป็นหมวดหมู่ดีมั้ยคะ
  เห็นด้วยค่ะพี่ปิ่ง ไว้เรามารวมหัวกันทำนะคะ
  พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
  ClassStart
  ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
  ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
  L3nr
  ระบบห้องเรียนกลับทาง