ธรรมาภิบาล

กอบัว
ก่อนที่จะมาให้ความสนใจการพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการนั้น ควรให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ก่อนที่จะนำไปสู่การพัฒนาด้านอื่น ๆ การพัฒนาใด ๆ ต้องพัฒนาที่อุดมการณ์อันเป็นจุดมุ่งหมายของการกระทำที่แท้จริง

            ปัจจุบันกระแสสังคมโลกได้เรียกร้อง จริยธรรม  คุณธรรม  จนเป็นมูลเหตุให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของประเทศต่าง ๆ  รัฐบาลชุดปัจจุบันภายใต้การนำของ พณฯ ท่าน พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์  ได้มีมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบวาระแห่งชาติด้านจริยธรรม  ธรรมาภิบาล และการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ  กำหนดให้ส่วนราชการและหน่วยงานของภาครัฐดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติตามวาระแห่งชาติ โดยกำหนดให้ส่วนราชการมอบหมายให้รองหัวหน้าส่วนราชการ  ที่กำกับดูแลภารกิจด้านกำลังคนในภาพรวมของส่วนราชการเป็นผู้รับผิดชอบหลักด้านส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  และธรรมาภิบาล  เพื่อเป็นหลักในการผลักดันองค์การให้เปลี่ยนแปลง ไปสู่องค์การที่มีคุณธรรม  จริยธรรม  และธรรมาภิบาล      ธรรมาภิบาล หมายถึง  การบริหารงนที่มุ่งเน้นหลักการโดยมิใช่หลักการที่เป็นรูปแบบ ทฤษฏีการบริหารงาน  แต่เป็นหลักการการทำงานซึ่งหากมีการนำมาใช้เพื่อการบริหารงานแล้ว  จะเกิดความเชื่อมั่นว่าจะนำมาซึ่งผลลัพท์ที่ดีที่สุด  ประกอบด้วย 6 ประการ  คือ  หลักนิติธรรม  หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส  หลักการมีส่วนร่วม  หลักความรับผิดชอบ  และหลักความคุ้มค่า   

     ธรรมาภิบาล  good  governance  แม้จะดีเลิศเพียงใด  ก็ตามก็ยากที่จะกระทำให้สำเร็จได้ครบทุกหลักการ  ก่อนที่จะมาให้ความสนใจการพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการนั้น  ควรให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ก่อนที่จะนำไปสู่การพัฒนาด้านอื่น ๆ การพัฒนางานใด ๆ ต้องพัฒนาที่อุดมการณ์อันเป็นจุดมุ่งหมายของการกระทำที่แท้จริง 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ธรรมาภิบาลภาคราชการ

คำสำคัญ (Tags)#ธรรมาภิบาลภาคราชการ

หมายเลขบันทึก: 79910, เขียน: 21 Feb 2007 @ 17:25 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 17:29 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 4, อ่าน: คลิก


ความเห็น (4)

เด็กวัด
IP: xxx.19.65.206
เขียนเมื่อ 

ฤ.  ทั้ง  6  หลักอาจหมดไปจากโลกมนุษย์แล้วก็ได้เพราะทุกวงการมีแต่ผลประโยชน์เป็นหลักลืมคุณแผ่นดินเกิดต้องการกลืนศาสนาพุทธมันต้องการครองโลกคนไทยเป็นเป้าเพราะจิตใจอ่อนแออ่อนโยนมากไปอีกไม่นานก็คงเหมือนอินเดียที่เป็นต้นกำเนิดของศาสนาพุทธแต่เก็บศาสนาไว้ไม่ได้ถึงเวลาที่คนไทยควรตื่นปกป้องศาสนา.....ได้แล้วช่วยกันรักษาบอกต่อ

เขียนเมื่อ 
  • ขอขอบคุณเด็กวัดที่แวะเข้ามาแลกเปลี่ยนความคิด
  • ทฤษฏีก็คือทฤษฏี หากไม่นำมาปฏิบัติก็ไม่มีความหมายอะไร
  • คงยังไม่หมด แต่มีน้อย
  • กอบัวคิดว่า  คนไทยต้องมีสติให้มากกว่านี้ จึงจะรักษาพุทธศาสนาไว้ได้
กุญชร
IP: xxx.181.150.9
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณ กอบัว ที่มุ่งมั่นฟันฝ่าเพื่อสิ่งดีๆให้กับประเทศและสังคม ขอเป็นกำลังใจให้ครับ

IP: xxx.181.150.9
เขียนเมื่อ 
  • ขอบคุณ คุณกุญชร นะค่ะ ที่แวะเข้ามาอ่าน
  • ต้องช่วยกันหลาย ๆฝ่าย จึงจะสำเร็จค่ะ