ในกลุ่มนักศึกษา ป.บัณฑิต การบริหารการศึกษารุ่นที่ 4 จำนวนประมาณ 60 คนซึ่งเป็นครูประจำการ ส่วนใหญ่เป็นผู้บริหารและว่าที่ผู้บริหาร และกำลังศึกษาวิชาการจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศในภาคเรียนนี้ ผมได้นำเรื่อง Blog เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนโดยบังคับการเปิด Blog ที่ http://learners.in.th กันทุกคน และผมได้เปิด Blog ของผู้สอน ชื่อ โลกนวัตกรรม ไว้รองรับ  ส่วนการเปิด Blog ที่ GotoKnow นั้น เสนอผู้เรียนว่าควรทำ แต่ไม่บังคับ ทำได้ดีก็จะมีแต้มพิเศษให้ 
       เท่าที่ผ่านมาจนถึงขณะนี้ พบว่ามีการเปิด Blog และเขียนบันทึกกันไปเกือบทุกคนแล้ว ทั้งบันทึกที่กำหนดหัวเรื่องให้เขียน และการเขียนโดยอิสระ  แต่ด้วยภาระงานประจำที่มากอยู่แล้วบ้าง  ด้วยพื้นฐานที่แตกต่างกันมากบ้าง  พบว่าเปิด Blog แล้วยังเขียนบันทึกกันค่อนข้างน้อย  อย่างไรก็ตาม  มีคนที่โดดเด่นอยู่จำนวนหนึ่ง  ในเรื่องการใช้ Blog  และที่สุดในจำนวนนั้นในขณะนี้ คือ อาจารย์นิมิตร  เพ็งสมยา จากโรงเรียนสุเหร่าลำแขก  สำนักงานเขตหนองจอก  กรุงเทพมหานคร ซึ่งใช้นามแฝงว่า รตนญาณ และใช้ชื่อ Blog ว่า " the idea "  ผมอ่านบันทึกบางบันทึกแล้วประทับใจมาก จนต้องไปเขียนต่อยอดความคิดความเห็นไว้หลายครั้ง  ตัวอย่างเช่นผมไปบันทึกไว้ว่า ....

  • เป็นบันทึกที่ยอดเยี่ยมอีกชิ้นหนึ่งครับ  อ่านแล้วมีความสุข 
  • การยกย่องคนดีเป็นหน้าที่ของทุกคนครับ ผ่าน Blog หรือช่องทางใดก็ได้
  • คนทำดีด้วยความบริสุทธิ์ใจ  อยู่ที่ไหนก็จะทำให้โลกงามครับ ช่วยกันเชิดชูอย่าให้เขาต้องหลบอยู่ตามซอกหลืบของสังคมอีกต่อไปเลยครับ

       ที่ว่าผมว่า ชื่นชมคนเก่ง คนดี ควรเป็นหน้าที่ของเราทุกคน นั้น ก็ด้วยเกิดแรงบันดาลใจ ขณะที่อ่านบันทึกเรื่อง .. ครูสาธร....จากยอดดอยสู่ - ครูเมืองกรุง ของคุณ รตนญาณ ผู้ซึ่งทำหน้าที่ตามชื่อหัวบันทึกนี้ ได้อย่างน่าชื่นชม
     ลองเข้าไปอ่านนะครับ  เพื่อจะได้ช่วยกัน เป็นกำลังใจ ส่งเสริมทั้ง คนเก่งคนดี และ คนที่ชื่นชมยกย่องคนเก่งคนดี ให้ทวีจำนวนขึ้นเรื่อยๆครับ .