• เข้าระบบ
 • สมัครสมาชิก
 • แผงจัดการ
 • ออกจากระบบ

การผลิตสื่อ e-Learning ปี 2550

  การผลิตสื่อ e-Learning ปี 2550  

      เป็นประจำทุกปีที่หน่วยงานของเราคือ CARD ที่มีหน้าผลิตสื่อการเรียนการสอนแบบ e-Learning  ปี 2550 ก็เช่นเดียวกัน หน่วยงานของเราจำเป็นต้องผลิตสื่อแบบe-Learning โดยหลักการเบื้องต้นคือการคัดเลือกรายวิชาโดยเปิดโอกาสอาจารย์ในมหาวิทยาลัยที่มีพร้อมทั้งด้านเนื้อหา ข้อมูลต่าง ๆ ส่งใบสมัคร แล้วทำการคัดเลือก ซึ่งรายวิชาที่คัดเลือกส่วนใหญ่จะมาจากหลายคณะ ภาควิชา ซึ่งจะกระจายทั่วไป แต่นโยบายปีนี้มีความชัดเจนขึ้น ท่านอธิการบดีให้นโยบายว่า ควรมีการผลิตสื่อแบบ e-Learning ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดี เพราะการสื่อแบบ e-Learning เป็นหลักสูตรนั้นจะทำให้การจัดการเรียนการสอนในหลักสุตรนั้นมีความง่าย ประหยัดงบประมาณ นิสิตได้ประโยชน์ในการค้นคว้ามากขึ้น สามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลา และหลักสูตรที่หน่วยงานของเราคัดเลือกคือ หลักสูตรการบริหารการศึกษา ถือเป็นหลักสูตรที่มีนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเรียนมาก อาจารย์มีความพร้อมมาก ซึ่งในหลักสูตรจะประกอบด้วยรายวิชาที่นิสิต ต้องการเรียนประมาณ 16-24 รายวิชา ณ ขณะนี้ได้มีการกำหนดแผนการปฏิบัติงานไว้เรียบร้อยแล้วเพื่อให้การดำเนินผลิตสื่อประสบความสำเร็จ โดยมีขั้นตอน ดังนี้

 • ประชุมอาจารย์ประจำรายวิชา เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการผลิตสื่อแบบ e-Learning  อาจารย์ต้องเตรียมตัว เตรียมใจอย่างไรในการร่วมผลิตกับหน่วยงานของเรา
 • นัดหมายจัดส่งข้อมูล เนื้อหา powerpoint  เอกสารประกอบ สื่อประกอบ เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตารางนัดหมายบันทึกวีดิทัศน์
 •  ออกแบบเนื้อหา ตามธรรมชาติของรายวิชา ซึ่งมีความสำคัญมากก่อนผลิตสื่อ e-Learning
 • ดำเนินการผลิตสื่อ e-Learning
 • อาจารย์และโปรแกรมเมอร์ ร่วมกันปรับปรุงสื่อ
 • ปรับปรุงแก้ไข
 • ผู้เชี่ยวชาญประเมินรายวิชาที่ผลิตสื่อแบบ e-Learning
 • นำสื่อไปใช้ในการเรียนการสอนแบบ e-Learning

        อุปสรรคในการผลิตสื่อแบบe-Learning มีมากมาย ที่สำคัญ เนื้อหาที่อยู่กับอาจารย์ผู้สอน การจะได้มาซึ่งเนื้อหานั้นเป็นสิ่งที่ลำบากมากเพราะภาระงานอาจารย์มีมาก การเตรียมเนื้อหาให้กับหน่วยงานผลิตจึงเป็นเรื่องยาก ทำให้การดำเนินการล่าช้าด้วย สิ่งที่หน่วยงานแก้ปัญหาได้ในระดับหนึ่งของปัญหาที่เกิดขึ้น แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ติดตามรายวิชาเป็นระยะเสมือนหนึ่งเป็น sale man ที่คอยติดตามและโทรพูดคุยสร้างความคุ้นเคยให้กับอาจารย์ที่ร่วมผลิตกับเรา ซึ่งก็ได้ผลในระดับดีเช่นเดียวกัน

         จะเห็นได้ว่าการผลิตสื่อแบบ e-Learning เป็นเรื่องไม่ง่ายไม่ยาก แต่เกี่ยวข้องหลายฝ่าย ทั้งอาจารย์ ผู้ผลิต นักเทคโนโลยี นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ ต้องได้รับความร่วมมือเช่นเดียวกัน หากมีความคืบหน้าอย่างไรในการผลิตสื่อแบบ e-Learning ในหน่วยงานของเราจะรายงานให้ท่านทราบ ครับ

ทองสง่า ผ่องแผ้ว

15/02/2550

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

  หมายเลขบันทึก: 78887
  เขียน:  
  แก้ไข:  
  ความเห็น: 2
  อ่าน:
  สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (2)

โอ ..ดีจังค่ะ  ขออนุญาตลอกไอเดียได้ไหมเนี่ย

jfepq