เมื่อครู่ส่งภาพไปให้ อ.มาลินี ดร.ยุวดี นพ.ชาตรี และนายบู โดยไม่ได้เขียนข้อความอธิบายภาพที่ได้ไปรู้เห็น เป็นจริงวันนี้

                    เราถือว่าภาพอธิบายงานได้ มักมีคำพูดว่า สร้างภาพบ้าง ผัดชีโรยหน้าบ้าน  คำกล่าวเหล่านี้ห้ามคิด ห้ามพูดกันไม่ได้

                    ในเมื่อมนุษย์มีสมอง  ย่อมไตร่ตรองได้ว่า สิ่งไหนจริง สิ่งไหนแท้ สิ่งใดแน่นอน

                    อย่างไรก็ดี วันนี้สิ่งนี้  สิ่งนั้น ที่เคยรับรู้ว่า จริง แม้ แน่นอน นั้น ภายภาคหน้าอาจไม่ใช่ เพราะเวลา เงื่อนไข ปัจจัย เปลี่ยนไปในทางธรรมะกล่าว่า  อิธัปปัจยตา

                   เหนือสิ่งอื่นใด ต้องถามว่า วันนี้คุณและผมได้ทำ ได้เรียนรู้และลงมือทำอะไร?  แล้วได้เขียนหรือสื่อสารอะไรไว้ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ไว้หรือไม่ ?