ภาพแห่ผ้าป่าสามัคคีการศึกษา

   
ชมเองนะคะ

   
ความน่ารักของนักเรียนและครู

   
เห็นครูอ้อย..หรือยังคะ

 

   
นี่ไงล่ะ...ครูอ้อยกำลังรำ...หุหุ....ไม่เหมือนใคร