คาถาขอพรพระภูมิ    

                  สิโรเม  ขอเดชะพระภูมิเทวารักษาที่  รับพระพรจากเจ้ากรุงพาลีให้วัฒนาถาวร  สิ่งสุขแด่..........ใหมั่งมีเงินทองและทรัพย์พัสดุข้าวของเนืองนอง ทั้งพร้อมพงษ์เผ่าบริวาร  ลูกหลานลื้อบันลือ สาธุชนแซ่ซ้องร้องสรรเสริญ โสตถิ ชัยยะ ภะวันตุ เต