การโผล่ปรากฎ จากผลการเรียนรู้ แบบสายเดี่ยว ที่เราจัดการเรียนรู้แบบ เอาวิชาเป็นตัวตั้ง  มุ่งชำนาญเฉพาะทางมากเกินไป จนสุดโต่ง  เป็นผลทำให้เวลามาทำงานจริง จึงเกิดอาการ  ความรู้ไม่พอใช้ โดยเฉพาะ ต้องมาทำงานกับองค์กรในท้องถิ่น โดยเฉพาะองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต.) ที่ต้องทำงานร่วมกับคนหลายหลากอาชีพ

              คุณ พัฒนพงษ์  มณีทอง  หัวหน้าส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทอง  อ.สตึก จ.บุรีรัมย์  ที่เล่าให้ผมฟังด้วย อารมณ์ที่สนุกสนาน แฝงด้วยความเขินอาย เพราะต้องมาเรียนรู้อีกมากมาย ทั้งๆที่ จบสายตรงมา ตรงกับสายงานที่ทำ เรียนมาหมด ทั้ง  การก่อสร้าง  การออกแบบ การบริหารงาน  การประเมินและประมาณการราคา   การสำรวจ  ครบถ้วนกระบวนความ  

       Dscf7265             Dscf7253               Dscf7257

              แต่พอมาทำงานจริง ความรู้เหล่านี้ไม่พอใช้   แค่ไปขอตัดถนนผ่านพื้นที่นาของชาวบ้าน วิชาที่เรียนมาใช้ไม่ใด้ เลย  เพราะไม่สามารถเอาวิชาเขียนแบบไปอธิบายให้เจ้าของที่เพื่อขอตัดถนนผ่าน นอกจากจะไม่สำเร็จแล้วอาจจะโดนของแถมกลับบ้านก็ใด้

              จึงต้องกลับมาทบทวน ว่าจะไปเรียนวิชาอะไร เรียนจากที่ใหน เรียนอย่างไร เท่าที่มองเห็นที่จำเป็น ที่จะต้องเร่งด่วน  คือวิชาการทูตที่ใช้คำพูดกล่อมให้เขายอมให้ตัดถนนผ่านด้วยความเต็มใจ  แต่ก็ไม่แน่ว่าจะสำเร็จ   อาจจะต้องใข้ วิชาตัวช่วย แทนที่เราจะไปพูดเอง ก็ไปสืบเสาะหาผู้นำ(ตามธรรมชาติ) ที่ชาวบ้านเคารพนับถือ มาช่วย อธิบายความสำคัญและประโยชน์ ที่จะเกิดขึ้นกับตัวเขาเอง และชุมชน  วิชาการเข้าร่วมทำงานกับชาวบ้าน ต้องกลับไปเรียนใหม่ที่กรมการปกครอง  นอกจากนี้ ยังต้องเรียน วิชาวัฒนธรรมการเป็นข้าราชการ วิชาการเขียนแบบ และประเมินราคาด้วยโปรแกรม คอมพิวเตอร์ วิชาทำงานกับผู้รับเหมาก่อสร้าง วิชาการ เพราะสมัยเรียน ไม่ใด้เรียนมาเลย

  • แล้วเราจะมีกระบวนการเรียนเรียนรู้ อย่างไรจึงจะสอดรับกับการทำงานจริง และชีวิตจริง
  • จะเข้าตำรา วิชาเรียนไม่ใด้ใช้  วิชาใช้ไม่ใด้เรียน..หรือเปล่าครับ
  • ถ้าโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา จะจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้อง สอดรับกับการทำงานจริง กับชีวิตจริง จะต้องทำการบ้านอะไรบ้างครับ
  • ตัวองค์กรเองจะปรับเปลี่ยน กระบวนการทำงานอย่างไร ที่จะส่งเสริมให้วิถีของการทำงาน เป็นวิถีแห่งการเรียนรู้ไปพร้อมๆ กัน

                  ไคร่ขอความเห็น ความกรุณาจากท่านทั้งหลายช่วย ไขปัญญา ใส่ความรู้  จะเป็นพระคุณอย่างยิ่ง ครับ