ความเห็น 165303

ผ้าป่าสามัคคีการศึกษาปีนี้ใหญ่ยิ่งนัก

เขียนเมื่อ 
  • น่าภูมิใจกับกิจกรรมดี ๆ เช่นนี้ครับ
  • เป็นสุภาพสตรีที่สะพายย่ามแล้วร่ายรำได้อย่างพลิ้วไหวหาใดปาน..และไม่อาจมีใครในวัยเดียวกันเช่นนี้จะร่ายรำได้ทัดเทียมอีกแล้ว
  • ผ้าป่าการศึกษานี้ ระดมจากที่ใดครับ  เด็ก ผู้ปกครอง หรือศิษย์เก่า...ฯ