อ่านดูคิดว่าง่ายๆ  แต่ปฏิบัติยากพอสมควร  อยากให้ทุกท่านนำไปปฏิบัติ  ปฏิบัติได้เรื่อยๆย่อมเป็นสิริมงคลแก่ตัวครับ

         1.       ขอบคุณข้าวทุกเม็ด  อาหารทุกจานอย่างจริงใจ

         2.       อย่าสวดมนต์เพื่อขอสิ่งใด  นอกจากปัญญาและความกล้าหาญ

         3.       เพื่อนใหม่  คือของขวัญที่ให้กับตัวเอง  ส่วนเพื่อนเก่าหรือมิตร  คืออัญมณีที่นับวันจะเพิ่มคุณค่า

         4.       อ่านหนังสือธรรมะปีละเล่ม

         5.       ปฏิบัติต่อคนอื่น  เช่นเดียวกับที่ต้องการให้ผู้อื่นปฏิบัติต่อเรา

         6.       พูดคำว่าขอบคุณให้มากๆ

          7.       รักษาความลับให้เป็น

         8.       ประเมินคุณค่าของการให้อภัยให้สูง

         9.       ฟังให้มาก   แล้วจะได้คู่สนทนาที่ดี

         10.    ยอมรับความผิดพลาดของตัวเอง  หากมีใครตำหนิและรู้แก่ใจว่าเป็นจริง  

         11.    หากล้มลง  อย่ากลัวกับการลุกขึ้นใหม่

         12.    เมื่อเผชิญหน้ากับงานหนัก  คิดเสมอว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะล้มเหลว

         13.    อย่าถกเถียงธุรกิจภายในลิฟท์

         14.    ใช้บัตรเครดิตเพื่อสะดวก  อย่าใช้เพื่อก่อหนี้

          15.    อย่าหยิ่ง  หากจะกล่าวขอโทษ

         16.    อย่าละอาย  หากจะบอกว่าไม่รู้

         17.    ระยะทางนับพันกิโลเมตร  แน่นอนมันไม่ราบรื่นตลอดทาง

         18.    เมื่อไม่มีใครเกิดมาแล้ววิ่งได้  จึงควรทำสิ่งต่างๆอย่างค่อยเป็นค่อยไป

         19.    การประหยัด  เป็นบ่อเกิดของความร่ำรวย  เป็นต้นทางแห่งความไม่ประมาท

         20.    คนไม่รักเงิน  คือคนไม่รักชีวิต  ไม่รักอนาคต

          21.    ยามทะเลาะกัน  ผู้ที่เงียบก่อน คือผู้ที่มีการอบรมสั่งสอนที่ดี

         22.    ชีวิตนี้ฉันไม่เคยได้ทำงานเลยสักวัน  ทุกวันเป็นวันสนุกหมด

         23.    จงใช้จุดแข็ง  อย่าเอาชนะจุดอ่อน

         24.    เป็นหน้าที่ของเราที่จะพูดให้คนอื่นเข้าใจ  ไม่ใช่หน้าที่ของคนอื่นที่จะทำความเข้าใจกับสิ่งที่เราพูด

          25.    เหรียญเดียวมีสองหน้า  สำเร็จกับล้มเหลว

          26.    อย่าตามใจตนเอง  เรื่องยุ่งๆล้วนมาจากตามใจตนเองทั้งสิ้น

          27.    ฟันร่วงเพราะมันแข็ง  ส่วนลิ้นยังอยู่เพราะมันอ่อน

          28.    อย่าดึงต้นกล้าให้โตไวๆ(อย่าใจร้อน)

           29.    ระลึกถึงวันตายวันละสามครั้ง  ชีวิตจะมีสุข  มีอภัย  มีให้

          30.    ถ้าติดกระดุมเม็ดแรกผิด  เม็ดต่อๆไปก็ผิดหมด 

           31.    ทุกชิ้นงาน  จะต้องกำหนดวันเวลาแล้วเสร็จ

          32.    จงเป็นน้ำครึ่งแก้วตลอดชีวิต  เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมได้ตลอด

          33.    ดาวและเดือนนั้นอยู่สูง  อยากได้ ต้อง ปีนสูง

          34.    มนุษย์ทุกคนมีชิ้นงานมากมายในชีวิต  จงทำชิ้นงานที่สำคัญที่สุดก่อนเสมอ

          35.    หนังสือเป็นศูนย์รวมปัญญาของโลก  จงอ่านหนังสือเดือนละเล่ม

          36.    ระเบียบวินัย  คือคุณสมบัติที่สำคัญในการดำเนินชีวิต