การวิจัย e-Learning

ทองสง่า
การวิจัย e-Learning

     เมื่อเราได้ทำงานประจำที่ต้องรับผิดในแต่ละวัน ซึ่งการทำงานจะต้องมีทั้งอุปสรรค ปัญหา แนวทางแก้ไข วันนี้ก็เช่นเดียวกัน ก็ได้โจทย์ปัญหาใหม่ขึ้นมาว่าเมื่อมีการดำเนินการผลิตสื่อแบบ e-Learning  แล้วจำเป็นต้องศึกษาสภาพการใช้ และความต้องการใช้ e-Learning ว่าอาจารย์ นิสิตมีความคิดเห็น ความต้องการมากน้อยเพียงใด จะเป็นข้อมูลพื้นฐานในการผลิตสื่อe-Learning ที่จะเป็นแนวทางในการผลิตอย่างชัดเจน ซึ่งการวิจัยในการทำงานนั้นกระผมว่าคิดเห็นว่าไม่จำเป็นต้องเขียนรูปแบบเป็นทางการก็ได้ แต่เขียนรายงานการวิจัยออกมาแล้ว ผู้อื่นอ่านแล้วเข้าใจ โดยปกติทั่วไปแล้วงานวิจัยจะมี 5 บท แต่กระผมว่าการทำวิจัยในการทำงานนั้นไม่จำเป็นถึงขนาดนั้น ควรเขียนเพื่อการนำไปใช้อย่างจริงจังและสามารถนำไปอ้างอิงได้ เลยกำหนดหัวข้อการเขียนรายงานวิจัย ในสำนักงานดังนี้

 • ชื่อเรื่อง/ชื่อโครงการ
 • ภูมิหลังหรือความสำคัญของปัญหา
 • วัตถุประสงค์/ความมุ่งหมายของการวิจัย
 • ความสำคัญของการวิจัย
 • คำสำคัญ
 • วิธีดำเนินการวิจัย ประกอบด้วย
  • ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
  • เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
  • การสร้างเครื่องมือและหารหาคุณภาพ
  • การเก็บรวบรวมข้อมูล
  • การวิเคราะห์ข้อมูล
  • สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
 • สรุปผล
 • อภิปรายผล
 • ข้อเสนอแนะ
 • อ้างอิง

     จะเห็นไหมครับว่าการทำวิจัยในสำนักงานไม่ยากเลย เพียงแต่จะประยุกต์อย่างไรให้มีความเหมาะสม ซึ่งตอนนี้ผมกำลังดำเนินการอยู่หากมีผลอย่างไรในหัวข้อที่ศึกษา จะนำผลมาเผยแพร่นะครับ

ทองสง่า ผ่องแผ้ว

15/02/2550

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การวิจัยการศึกษา

คำสำคัญ (Tags)#การวิจัย#e-learning#card#หัวข้อ#การผลิตสื่อ#การวิจัยในสำนักงาน

หมายเลขบันทึก: 78881, เขียน: 15 Feb 2007 @ 21:23 (), แก้ไข: 20 Jun 2012 @ 20:09 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 
การผลิตสื่อ e-learning ขึ้นมา อาจารย์จะต้องออกแบบการเรียนการสอนให้ดีค่ะ เพราะปัญหาที่พบ ถ้านักศึกษาไม่ค่อยเข้ามา ก็ไม่เกิดประโยชน์ พอดีเพิ่งจะทดลองใช้เป็นเทอมแรกค่ะ แล้วจะแวะเข้ามาติดตามผลค่ะ
คุณอาร์ต
IP: xxx.230.169.174
เขียนเมื่อ 

ใช่ครับ