ในขณะนี้ทางสถาบันฯกำลังจะมีการประกวด 5ส ในหน่วยงานจะเห็นว่าแต่ละแห่งขมักเขม้นที่จะจัดหน่วยงานให้สวยงามกันเป็นแถว อยากชักชวนในทุกท่านมาทำ 5ส กันเถอะทำแล้วได้อะไรละ หาของง่ายขึ้น ก็คงจะจริงพอเป็นระเบียบหาของเจอง่ายขึ้นไงละ หายใจคล่องขึ้น เพราะฝุ่นตามโต๊ะจะรบกวนระบบการหายใจน้อยลง สุขภาพจิตดีขึ้น เพราะเมื่อทุกอย่างสะดวกขึ้น จิตใจย่อมสดใส เมื่ออารมณ์ดี สารเอนโดฟินหลั่งออกมาก็จะทำให้ผิวพรรณ ผุดผ่อง สวยขึ้น แล้วจะทำให้ชีวิตดีขึ้น   แล้วจะทำยังไงก็ ทำ 5ส ไงละ

โดย ปิยะวดี ฉาไธสง