บันทึกไว้สอนตน

1 .  ในวิถีชีวิตของคนเราถ้ามีความเชื่อมั่นในตนเองแล้ว  การเริ่มต้นอะไรก็ได้ไม่มีคำว่าสายเกินไป

 

2 .  ตราบใดที่คนเรายังมีลมหายใจอยู่ความสุขสมหวังของเขาก็ยังมีอยู่ตราบนั้น

 

3 .  ความยุ่งยากมีไว้เตือนจิตใจคนเราให้รีบก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างทระนงองอาจ

 

4 .  ปัญหาและอุปสรรคจะคัดเลือกเฉพาะคนที่มีจิตใจเด็ดเดี่ยวให้ก้าวพ้นผ่านประตูแห่งความสำเร็จเท่านั้น

 

5 .  การมีชีวิตของคนเราไม่ใช่มีชีวิตอยู่ไปวัน ๆเท่านั้น  แต่หากอยู่อย่างมีคุณค่ามีความถูกต้องตามธรรมนองครองธรรมต่างหาก

 

6 .  คนเราเมื่อนึกไม่ออกหรืออกแต่ไม่ทันย่อยย่อมแสดงว่าเรายังไม่มีปฏิภาณไหวพริบเพียงพอ

 

7 .  แท้จริงแล้วทุกสิ่งเป็นเพียงกระแสของการกระทำตามเหตุผลเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมสลายไป

 

8 .  คนเราควรกระทำในสิ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์และมีคุณค่าทั้งไม่เบียดเบียนตนและคนอื่น

 

9 .  เมื่อชีวิตเป็นของเรา  การจะแก้ไขใด ๆก็ต้องแก้ไขที่ตัวเราก่อนสิ่งเหล่านี้ใครทำคนนั้นได้เสมอ

 

ด้วยความปรารถนาดี  

 จาก …umi