รักบี้ฟุตบอลที่มหาสารคามรอบชิงชนะเลิศระหว่างทีมจังหวัดนครปฐมพบกับทีมจังหวัดสุรินทร์  ในการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งประเทศไทย  ครั้งที่  28  ตักสิลาเกมส์  ได้เห็นนักกีฬาลงเล่นครั้งใดทนเจ็บตัวแทนนักกีฬาจัง  ปะทะกันแต่ละครั้งถึงไหนถึงกัน  ทุกวิธีทางในกติกาที่สามารถเอาชนะฝ่ายตรงข้ามได้  แต่ประทับใจอย่างคือเป็นกีฬาสภาพบุรุษมาก  แม้กระทบกระทั้งกันปานใด  ก็เป็นเพื่อนกันหลังจากแข่งขันจบสิ้นลง..  นี้คือวิถีนักกีฬาเกมส์แห่งน้ำใจและมิตรภาพ