รายงานการประชุม ครั้งที่ 9 วันที่ 27 เมษายน 2548

" การที่เราทุกคนร่วมกันทำวิทยุชุมชนฅนด่านซ้ายทุกคนมีจุดมุ่งหมายร่วมกัน คือ ความรู้ บันเทิง ข่าวสาร คืองานของ เรา"

รายงานการประชุมคณะกรรมการวิทยุชุมชนฅนด่านซ้าย
ครั้งที่ 9/2548
วันที่ 27 เมษายน 2548

ผู้เข้าประชุม
1. นายนิพนธ์ เนตรผง
2. นายทรงจิต เนตรผง
3. นายมณี รัตนเลิศ
4. ด.ต.วิชิต ประกิระตา
5. นายสุพจน์ โกมัย
6. นายชยุต ไชยทิพย์
7. นายสำเนียง แดนสามสวน**
8. นายบุศย์ ศิริภัทรชัย

เปิดประชุม เวลา 20.30 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่จะแจ้งให้ทราบ
      - เรื่องวัตถุประสงค์ของวิทยุชุมชนฅนด่านซ้าย" การที่เราทุกคนร่วมกันทำวิทยุชุมชนฅนด่านซ้าย ทุกคนมีจุดมุ่งหมายร่วมกัน คือ ความรู้ บันเทิง ข่าวสาร คืองานของ เรา"
      - เรื่องแนะนำสมาชิกใหม่ของวิทยุชุมชนฅนด่านซ้าย คือ อาจารย์สำเนียง แดนสามสวน อาจารย์จากโรงเรียนชุมชนบ้านด่านซ้าย ยินดีต้อนรับ และอาจารย์สำเนียงเป็นบุคคลที่เป็นกำลังสำคัญของวิทยุชุมชนฅนด่านซ้าย คณะกรรมการทุกคนมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้อาจารย์สำเนียงมาร่วมงาน
นายสถานี เป็นเกียรติและยินดีที่อาจารย์สำเนียงมาร่วมงาน

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
มติที่ประชุม รับรอง

ระเบียบวาระที่ 3 การประชุมเครือข่ายวิทยุชุมชน ที่จังหวัดอุบลราชธานี ด.ต.วิชิต ประกิระตา กล่าวถึงการประชุมเรื่องแนวทางวิทยุชมชน การก่อตั้ง การดำเนินการ การโฆษณา ทิศทางของวิทยุมชน ให้การรวมกลุ่มเพื่อเป็นกำลังในการผลักดันและรักษาสิทธิของวิทยุชุมชน

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องการต้อนรับคณะเวทีโสเหร่ครั้งที่ 3 ของเครือข่ายวิทยุชุมชนภาคอีสาน

ที่ประชุม ด.ต.วิชิต รับผิดชอบเรื่องสถานที่ คุณสุพจน์รับผิดชอบเรื่องอาหาร มีการถ่ายทอดสด สถานที่ศาลาวัดโพนชัย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเงินฝากของวิทยุชุมชนฅนด่านซ้าย
 - คุณทรงจิต เนตรผงและคุณสำเนียงแดนสามสวนแจ้งว่า หากจะฝากเงินในนามวิทยุชุมชน ต้องมีการจัดตั้งโดยถูกต้องก่อน ธนาคารแนะนำว่าให้จัดฝากในนามบุคคล จำนวน 3 อัตรา มีอีกทางเบิก-จ่าย

ที่ประชุม รับทราบให้นายทรงจิต เนตรผง และด.ต.วิชิต ประกิระตาเป็นผู้ร่วมเบิกจ่าย เมื่อจัดตั้งถูกต้อง ค่อยเปลี่ยนแปลงในส่วนบัญชี ให้แยกทะเบียนคุมเงิน และครุภัณฑ์ออกจากกันเพื่อง่ายต่อการการตรวจสอบและควบคุม ในการใช้จ่ายเงินเมื่อมีประชุม จะมีการสรุปรายการในที่ประชุมทราบ และประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทาบด้วย

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
- การจัดเตรียมสถานีวิทยุ เพื่อ การดูงานของคณะเวทีโสเหร่ ครั้งที่ 3 ของเครือข่ายวิทยุชุมชนภาคอีสาน

- ผังคระผู้บริหารสถานี คณะที่ปรึกษา และผังรายการ อาจารย์สำเนียง รับไปดำเนินการร่วมกับคุณบุศย์
- ในช่วงท่อรายการให้เปิดรีสอร์ท และแนะนำสถานี การรงรงค์ต่างๆ การประชาสัมพันธ์
- ให้มีการร่างระเบียบข้อบังคัของสถานี โดยคณะกรรมการ
- เปลี่ยนกุญแจสถานี โดยกุญแจกลางอยู่ร้านกรุงเทพมือถือ ปิดประกาศที่ประตุเข้าสถานี
- การประกาศขอบคุณสนับสนุน บริจาคเป็นวัสดุ ครุภัณฑ์สถานี ให้ประกาศได้แต่อย่าถี่เกิดไปจะเข้าข่ายไม่โฆษณา
- การจัดทำเสื้อทีมงาน คุณบุศย์จะดำเนินการให้ 36 ตัวคอโปโลสีขาว
- วันที่ 9-10 พฤษภาคม 2548 จัดอบรมผู้จัดรายการ กศน.เป็นเจ้าภาพดำเนินการให้ประกาศประชาสัมพันธ์

ปิดประชุม เวลา 23.00 น.

ชยุต ไชยทิพย์
( นายชยุต ไชยทิพย์ )
ผู้จดบันทึกการประชุม

*********************************************


พี่สำเนียง หรือชื่อที่ใช้ในการจัดรายการคือ เซียงน้อย หนองข้อง ผู้ดำเนินรายการในแนวเพลงหมอลำ วรรณกรรมอีสานพื้นบ้าน เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงสำคัญที่เข้ามาร่วมกับทีมงานบริหารวิทยุชุมชน ในช่วงเริ่มต้นๆ ของคณะกรรมการบริหารที่กำลังอยู่ในระหว่างการระดมทุนเพื่อสร้างสถานีแห่งใหม่ พี่เซียงน้อยนอกจากจะเป็นครูสอนหนังสือแล้วยังเป็นหมอพรามณ์ที่ทำหน้าที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ไม่ว่าจะเป็นงานบวช งานแต่ง งานทำบุญขึ้นบ้านใหม่ หรือแม้แต่งานศพ เครือข่ายของอาจารย์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพระครู เจ้าอาวาส ของวัดต่างๆ ในเขตอำเภอด่านซ้ายเป็นอย่างดี..

ในขณะที่รูปแบบรายการต่างๆ ยังไม่เข้าที่เข้าทาง นักจัดรายการเด็กและเยาวชนก็ห่างหายกันไป เนื่องจากติดเรียนติดสอบ ประกอบกับในช่วงหลังๆ ที่มีการเข้ามาจัดรายการแล้วมีการนำเพื่อนฝูงเข้ามานั่งในห้องส่ง ส่งเสียงคุยกันดัง บ้างก็สูบบุหรี่ และเคยมีการโทรศัพท์เข้ามาด่าทอกันออกอากาศ ทางคณะกรรมการเองก็พยายามที่จะช่วยกันแก้ปัญหา แต่อาจจะเป็นช่องว่างระหว่างวัยของเด็กและผู้ใหญ่หลายมุมมองที่แตกต่าง กลายเป็นผลักไสไล่ส่งให้กลุ่มเด็กและเยาวชนเริ่มลดน้อยถอยห่างออกไปจากจุดปฏิบัติตการแห่งนี้มากขึ้นทุกที..

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จุดปฏิบัติการเรียนรู้วิทยุชุมชนฅนด่านซ้าย

คำสำคัญ (Tags)#วิทยุชุมชน

หมายเลขบันทึก: 78331, เขียน: 13 Feb 2007 @ 22:23 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 17:23 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)