การหา websites เหล่านี้มีแรงจูงใจจากพี่โอ๋ จากบันทึกนี้คำที่อ่านออกเสียงเหมือนกัน-homophones  เลยไปลองหาดูปรากฏว่าหาพบแล้วเป็นประโยชน์ด้วย  ลองเข้าไปเลือกเล่นดู หน้าแรกจะบอกวิธีการเล่นกด start ก่อน จะไปหน้าต่อไปหลังจากนั้นก็มาที่ Minimal Pair Practice & Quiz ช่อง ฝึก(Practice)อ่านคำทางซ้ายกดฟังเสียง อ่านคำทางขวากดฟังเสียง ลงมาข้างล่างตรงช่องฝึก(Quiz) ฟังและเลือก(Listen, Then choose) เมื่อทำแล้วจะมีคะแนนให้ด้วย  หลังจากนั้นเลือกลูกศรข้างล่างเพื่อไปคำต่อไป  ถ้าอยากฝึกชุดใหม่มาที่ Lesson ต่อไป 

   ช่วยมาบอกผู้เขียนหน่อยนะครับว่าได้กี่คะแนน ผู้เขียนทำผิดไปสองคำ เนื่องจากใจลอย  เพราะกำลังดูการสัมภาษณ์นายกรัฐมนตรีอยู่ครับ

 

DJ