วันนี้ช่วงประมาณ ๕ โมง ๓๓ นาที มีผู้เข้ามาเยี่ยมบันทึกของ beeman ครบ "หนึ่งแสนครั้ง" หมายความว่า มีการเข้ามาหา "information" ในบันทึกต่างๆ ของ บล็อก beemanNUKM ครบหนึ่งแสนครั้ง...จากการเก็บข้อมูลของ Site meter...ดังภาพ

สถิติ "หนึ่งแสน" จาก site meter 
  • มีการ search ข้อมูล..ไปหาบันทึก "ตำนานปาท่องโก๋"
  • ส่วนใหญ่ มีการเข้ามาค้นหาข้อมูล..ผ่านทางการ search ที่ Google ครับ...
  • เป็นการบันทึกไว้เป็นสถิติ..และเป็นการเขียนครั้งสุดท้ายในลักษณะแบบนี้

BeeMan

BeeMan