การจัดการความรัก

ทุกคน ทุกสถานที่ ทุกโอกาส มีความรักเกิดได้เสมอ

   ความรักไม่มีสรรพสิ่งใดขวางกั้น หากท่านจัดการความรักบนพื้นฐานแห่งความเอื้ออาทร เห็นอกเห็นใจต่อเพื่อนร่วมโลก มีความรักดังเช่นที่นำเสนอต่อไปนี้เกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลา หากท่านเปิดใจกว้างและห่วงใยบุคคลอื่นบ้างนอกเหนือจากตนเอง

                    ตัวอย่างกิจกรรมที่แสดงถึงความรักที่เราดำเนินการในโรงเรียนเชียงกลมวิทยาและชุมชน

กรณีที่ ๑   นักเรียนชายที่มีปัญหาการเรียน(อ่านไม่ออก) ผู้ปกครองยินดีให้มาโรงเรียนโดยไม่ลงทะเบียนเรียน ขอเพียงให้เขามีเพื่อน มีกิจกรรมทำในแต่ละวัน โรงเรียนได้ให้นักเรียนช่วยทำงานผลิตอิฐตัวหนอน ซึ่งมีเครื่องมือการผลิตที่ไม่ต้องใช้ทักษะที่สูงนัก นักเรียนพึงพอใจในงานที่ทำ มีความสุข มีรายได้จากค่าจ้างบ้าง ทุกวันนี้นักเรียนดังกล่าวยังคงเป็นคนดีของโรงเรียนเป็นที่รักใคร่ของเพื่อนและครู

กรณีที่ ๒ โรงเรียนจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรโดยเชิญวิทยากรมาสอนวิธีการทำดอกไม้จันทน์(ที่ใช้ในงานศพ) และนำไปจำหน่ายตามร้านค้าที่รับซื้อ นำไปใช้จริงแล้วในงานศพในชุมชนเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา นักเรียนภาคภูมิใจในผลงานและมีรายได้เสริม

กรณีที่ ๓ จากการที่โรงเรียนมีนักเรียนชุมนุมนาฎศิลป์ จึงมีโอกาสไปให้บริการแสดงในงานต่าง ๆ อยู่เสมอ มีรายได้จากการไปรำ โดยเฉพาะล่าสุดเราไปช่วยงานศพคุณแม่ของรองประธานคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียน จัดให้มีการรำหน้าศพ ซึ่งไม่ค่อยมีการแสดงนี้ในชุมชน ซึ่งคาดว่าในโอกาสต่อไปชุมชนจะมาขอใช้บริการมากขึ้น

กรณีที่ ๔ การไปช่วยงานศพในชุมชน ครูและนักเรียนมีความสามารถในการจัดการด้านต่าง ๆ เช่น การผูกผ้า การช่วย

บริการน้ำดื่ม การจัดสถานที่ เครื่องขยายเสียง พิธีการ  ซึ่งเรามีน้ำใจช่วยเหลือด้วยความเต็มใจ

บรรจง  ปัทมาลัย ๑๓ ก.พ.๕๐   ๑๙.๕๑ น.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บริหารสู่ต้นแบบโรงเรียนในฝัน

คำสำคัญ (Tags)#ความรัก

หมายเลขบันทึก: 78308, เขียน: 13 Feb 2007 @ 19:55 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:48 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

ขอชื่นชมกับความรักที่เกื้อกูลซึ่งกันและกันของโรงเรียนเชียงกลมวิทยาและชุมชนครับ เมตตาธรรมค้ำจุนโลก จริง ๆ
สุนันทา พละมา
IP: xxx.2.210.210
เขียนเมื่อ 

ขอชื่นชม สุดยอดค่ะ