QA Talk : งานการเงิน (1)

  ติดต่อ

  การประกันคุณภาพสำหรับงานการเงินของสำนักงานเลขานุการ ในดัชนีที่ 8.2 ระบบบัญชีและการตรวจสอบ มีคุณกมลพร เซี่ยงว่อง เป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งทำงานรวดเร็ว เมื่อเดือนที่ผ่านมา ผมถือโอกาสเข้าไปพูดคุยเรื่อง ระบบบัญชีและการตรวจสอบ เวลาที่ผมเข้าไปพูดคุย คุณกมลพรจะวางมือจากงานทันทีครับ ในการประเมินแต่ละรอบ เป้าหมายสูงสุดเท่าไร งานการเงินมักไม่ย่อท้อที่จะทำให้ได้ตามเป้า คือ เป้าหมาย 5 ก็พยายามทำให้ได้ 5  

   เกณฑ์ของงานการเงินมีดังนี้ครับ

   1. มีระบบบัญชีที่สามารถตรวจสอบได้
   2. มี (1) + มีระบบหรือกลไกการตรวจสอบทั้งภายในและภายนอก
   3. มี (2) + มีการจัดทำสรุปหรือรายงาน การใช้จ่าย งบฐานะการเงิน
       และงบเดือน
   4. มี (3) + มีการประเมินผลการดำเนินงานและจัดทำสรุปหรือ
       รายงาน  
    5. มี (4) + มีการเผยแพร่ และนำผลการประเมินมาปรับปรุง
        และพัฒนาQA Talk : คุณกมลพร vs บอย


    เท่าที่ผมคุยกับคุณกมลพร จากเกณฑ์ดังกล่าวแล้ว หลักฐานค่อนข้างแน่น โดยเฉพาะเรื่องการสรุปรายงาน ผมบอกกับคุณกมลพร ว่าขอแค่ตัวอย่างเพียงชุดเดียว ถ้ากรรมการไม่เชื่อก็ให้มาขอดูหลักฐานตัวจริงได้ รอบนี้การประเมินของงานการเงิน มีหน่วยตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยเข้ามาตรวจและแจ้งผลการตรวจสอบให้ทราบ นอกจากนี้งานการเงินยังได้นำข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายในมาปรับปรุงการดำเนินงาน

                                                                                           บอย สหเวช
                                                                                           13 ก.พ. 50 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์

หมายเลขบันทึก: 78301, เขียน: , แก้ไข, 2013-09-06 17:48:48+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #มหาวิทยาลัยนเรศวร#การประกันคุณภาพ#คณะสหเวชศาสตร์#qa-talk

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)