วันพรุ่งนี้ 14 กุมภาพันธ์ ผมถือโอกาสเริ่มประชาสัมพันธ์วันแห่งความรักของสำนักงาน ซึ่งจะมีกิจกรรมการเปิดตัวครั้งแรกกับ SAR ON BLOG ในวันที่ 23 มีนาคม 2549 พร้อมประกาศผลรางวัล Best Blog of the Office เป็นการเรียกน้ำย่อย พร้อม ๆ กับเชิญชวนให้ทุกคนในสำนักงานทุกคนได้มีส่วนร่วมในการทำประกันคุณภาพของสำนักงานครับ

    กรรมการประกันคุณภาพของสำนักงานแต่ละคนจะรายงานการประเมินตนเองบน Blog ในรูปแบบที่ผมทำไว้ ให้กับทุกคนในสำนักงานได้ทราบ พร้อมมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น เรียกว่า เป็นการซ้อมใหญ่ของสำนักงานครับ  ผมนำรูปภาพของกรรมการประกันคุณภาพของสำนักงานบางส่วนมาลง ถึงการเตรียมความพร้อมกับ SAR ON BLOG

   
   
   

  ข้อความที่ผมนำไปประชาสัมพันธ์ติดไว้ที่บอร์ด และสมุดเซ็นชื่อ มีดังนี้ครับ

 

รักสำนักงาน

ขอเชิญบุคลากรสำนักงานทุกคน

เข้าร่วมกิจกรรม วันเปิดตัวครั้งแรกกับ

SAR ON BLOG

23 มีนาคม 2550 เวลา 13.30 น.

ณ ห้องประชุม 1

ลุ้นรับรางวัลกับ Best Blog of the Office

                                                                  บอย สหเวช
                                                                13 ก.พ. 50