รางวัลจตุรพลัง ...ประจำเดือนมกราคม 2550

อ้อ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ยอดคุณเอื้อ ยอดคุณอำนวย ยอดคุณกิจ และยอดคุณลิขิตประจำเดือนมกราคม 2550

           เวลาช่างรวดเร็วเผลอแผล็บเดียวก็ถึงเวลาสำคัญในการประกาศผลรางวัลจตุรพลัง.......จากการค้นหาผู้ที่เหมาะสม...และในที่สุดเราก็ได้สรุปผลรางวัลจตุรพลัง  ประจำเดือน "มกราคม 2550 "    ดังนี้

ยอด คุณเอื้อ” ประจำเดือนได้แก่

อ.นพ. สมเกียรติ  วสุวัฏฏกุล

รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ  คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล

              อ.นพ. สมเกียรติ  ทำหน้าที่ในการผลักดันให้มีการบริหารงานแบบเอื้ออำนาจ  มีกลยุทธ์ในการกระตุ้นและให้การสนับสนุนต่างๆ แก่หัวหน้างาน และพนักงานในองค์กร อย่างต่อเนื่อง  รวมทั้งได้เชื่อมโยงกระบวนการต่างๆ เข้ากับกิจกรรมอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้อย่างดีเยี่ยม  ทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อมุ่งไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้

ยอด “คุณอำนวย” ประจำเดือนได้แก่

  คุณศรีวิภา เลี้ยงพันธุ์สกุล

นักวิชาการสาธารณสุข  กองแผนงาน  กรมอนามัย  

Blog: http://gotoknow.org/blog/kmanamai-srivipa

              คุณศรีวิภา   ทำหน้าที่กระตุ้น ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใน กรมอนามัย ทั้งในเชิงกิจกรรม เชิงระบบ และเชิงวัฒนธรรม  ทั้งยังได้เชื่อมประสานระหว่าง คุณเอื้อ  และ คุณกิจ    ทำหน้าที่วางขั้นตอน กระบวนการ และ ผลักดันใช้ KM ในหน่วยงานย่อยของกรมอนามัย    ในบางครั้งยังเป็นวิทยากร KM ให้กับหน่วยงานภายนอกอีกด้วย   

ยอด  คุณกิจ” ประจำเดือนได้แก่

  คุณโกสินทร์ เซงจา  

(นักจัดการความรู้ท้องถิ่น   แม่โจ้

              คุณโกสินทร์ เซงจา นักจัดการความรู้ท้องถิ่น ถือเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความก้าวหน้าในชีวิต และการงาน เดิมทีเป็นนักวิจัยชาวบ้าน หลังจากได้เรียนรู้กระบวนการวิจัยมาระดับหนึ่งแล้ว ได้เติมเต็มประสบการณ์งานด้านชุมชน จากเวทีนักจัดการความรู้ท้องถิ่น โดยเฉพาะกระบวนการคิด ให้คม-ชัดและลึกมากยิ่งขึ้นเพื่อทำงานชุมชนให้เกิดประสิทธิภาพ และต่อมาได้เข้าร่วมโครงการนักจัดการความรู้ท้องถิ่น  แม่โจ้  โดยได้นำกระบวนการจัดการความรู้มาใช้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับเพื่อนๆ  เป็นประจำทุกเดือน  ซึ่งคุณโกสินทร์  ได้นำแนวคิด และวิธีการทำงานจากเพื่อนๆ มาปรับใช้กับชีวิตครอบครัว และงานพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง สามารถดึงความร่วมมือของชาวบ้านในหมู่บ้านของตนเองให้เรียนรู้และพัฒนาชุมชนได้หลายเรื่อง โดยใช้วิธีดึงแกนนำ ที่ชาวบ้านศรัทธาให้เข้ามามีร่วมสามารถทำงานกับชุมชนได้ง่ายขึ้นและเป็นบุคคลที่เป็นที่ยอมรับของคนในชุมชน  

               จุดเด่นของคุณโกสินทร์ คือ เป็นคนที่กล้าคิดกล้าทำ กล้าแสดงออกมีความมุ่งมั่นในการทำงาน และมีจิตอาสา 

<p style="margin: 0cm 0cm 0pt 0.1pt; line-height: 12pt" class="MsoNormal">ยอด คุณลิขิต”ประจำเดือนได้แก่</p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt 0.1pt; line-height: 12pt" class="MsoNormal"></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt 0.1pt; line-height: 12pt" class="MsoNormal"></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt 0.1pt; line-height: 12pt" class="MsoNormal"> </p>

คุณสุนันทา  ภักดีอำนาจ

พยาบาลวิชาชีพ 7 เวชศาสตร์ครอบครัว ร.พ.พุทธชินราช พิษณุโลก

90 ถ.ศรีธรรมไตรปิฎก เมืองพิษณุโลก 65000

Blog: http://gotoknow.org/blog/cacxbuddhachin 

          คุณสุนันทา ทำหน้าที่เป็นคุณลิขิตในวงประชุมของเครือข่ายเบาหวานได้เป็นอย่างดี    มีการจดบันทึกขั้นตอน เคล็ดลับ เทคนิคต่างๆ  และจับประเด็นที่สำคัญๆ  ทั้งหลายเหล่านี้เป็นประโยชน์อย่างมากต่อผู้อ่านและผู้สนใจ  ..ขอบอกว่าเครือข่ายเบาหวานมีความก้าวหน้ามาก..ด้วยการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน (Peer assist) นี่เอง

           ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านและเราจะจัดส่งของรางวัล ให้ในเร็ว ๆ นี้นะคะ   

คณะกรรมการพิจารณารางวัล

1. คุณนภินทร   ศิริไทย

2. คุณอาทิตย์   ลมูลปลั่ง

3. คุณฉันทลักษณ์   อาจหาญ <p style="margin: 0cm 0cm 0pt"> </p></span></span></span></font></span>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน play & playความเห็น (16)

ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้รับรางวัล
ครูอ้อย...ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านค่ะ
ขอแสดงความยินดีกับทุก ๆ ท่าน ค่ะ
เขียนเมื่อ 
ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านด้วยนะคะ

ขอแสดงความยินดีกับทุก ๆ ท่านค่ะ

ยินดีด้วยค่ะ และบล็อกของคุณสุนันทาตอนนี้นำเข้าไปอยู่ใน แพลนเน็ต สคส. - สุดคะนึง - จตุรพลัง แล้วนะค่ะ

ร่วมแสดงความยินดีกับทุกๆท่านค่ะ...
ขอชื่นชมและแสดงความยินดีทั้ง 4 คุณ... รางวัลจตุรพลัง
เขียนเมื่อ 
  • ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านด้วยครับ

ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านค่ะ

โดยเฉพาะพี่ศรี ยอดคุณอำนวย  เยี่ยม ๆ ๆ ค่ะ

ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ ครูใหม่
ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านครับ โดยเฉพาะคุณศรีวิภา ยอดคุณอำนวยของกรมอนามัย คนที่รู้จักคุ้นเคย
เขียนเมื่อ 

ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านด้วยครับ..

ยินดีเป็นอย่างยิ่ง กับทั้ง 4 ท่านค่ะ

เขียนเมื่อ 
       ขอร่วมแสดงความยินดีกับทุกๆ ท่านด้วยครับ
เขียนเมื่อ 
  • ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านด้วยคนครับ