การดำรงชีวิตในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต บนสังคมโลกมนุษย์นี้เป็นการท้าทายอยู่ตลอดเวลา จึงจำเป็นต้องต่อสู้เพื่อความอยู่รอด และให้ถือว่าเป็นการเล่นเกมส์ เกมส์หนึ่งไม่มีแพ้ก็ชนะ เมื่อตายก็สูญสิ้นไป สิ่งที่เหลือคือ ชั่วดีประดับไว้กับโลก ถ้าแพ้ก็เป็นผู้แพ้อย่างญี่ปุ่นแพ้สงครามโลก แล้วอนาคตสดใส   จุล   มีสมศักดิ์ 17  กรกฎาคม 2538