CD Narrated PowerPoint ออกใหม่!!

         CD บรรยายประกอบเสียงของ ศ. นพ. วิจารณ์  พานิช ออกใหม่ 2 เรื่อง

1. "การสร้างและใช้ความรู้ในสังคมไทย"  บรรยายในการอภิปรายระดมความคิด “การสร้าง การใช้ และการเผยแพร่องค์ความรู้ในสังคมไทย” วันที่ 6 ก.พ.50 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
2. "KM สู่มหาวิทยาลัยวิจัย"  บรรยายในการประชุมเครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย (UKM ครั้งที่ 9) เมื่อวันที่ 9 ก.พ.50 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

         มีจำหน่ายที่ สคส. ราคาแผ่นละ 100 บาท  และไม่สงวนสิทธิ์ในการทำสำเนาแจกต่อ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailand

คำสำคัญ (Tags)#km#ukm#narrated_powerpoint

หมายเลขบันทึก: 78163, เขียน: 13 Feb 2007 @ 14:03 (), แก้ไข: 10 May 2012 @ 10:04 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ดอกไม้: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)