GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

ติวเข้มการเทียบระดับการศึกษา

ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอปากพนัง ติวเข้มนักศึกษาประเมินเทียบระดับการศึกษา ระหว่างวันที่ 13 - 14 กุมภาพันธ์ 2550

วันนี้วันที่  13  กุมภาพันธ์  2550 

ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอปากพนัง ได้ติวเข้มนักศึกษาเทียบระดับการศึกษา โดยเชิญ นายมนัส  เชิญทอง  ครู ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนครศรีธรรมราช  ได้ให้หลักการในการสอบ และแจ้งกำหนดเวลาสอบ  24  -  25  กุมภาพันธ์  2550  และในวันนี้ได้ให้นักศึกษา  เตรียมความพร้อมในการประเมินสอบเทียบระดับ  นักศึกษาให้ความสนใจและมีความกระตือรือร้น  ซึ่งวันนี้ทีมงานได้จัดการให้ความรู้ทางวิชาการ  ซึ่งประกอบด้วย วิชา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์  ภาษาไทย  พัฒนาสังคมและชุมชน  พัฒนาคุณภาพชีวิต  และการทำแฟ้มสะสมงาน  จากทีมงานที่ปรึกษาจากศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอปากพนัง ก็มีพนักงานราชการ และครูศูนย์การเรียนชุมชน  นำทีมโดยนายศุภชัย  สกุลแก้ว  ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอปากพนัง  ซึ่งนักศึกษาเทียบระดับ มีทั้งระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย  ซึ่งจากการจัดการติวเข้มให้กับนักศึกษาดังกล่าว จะดำเนินการ  2  วัน ระหว่างวันที่  13 -  14  กุมภาพันธ์  2550 

อาจารย์มนัส  เชิญทอง ครู ศนจ.นศ.ให้ความรู้นักศึกษา

ในการเตรียมความพร้อมในการประเมินสอบเทียบระดับนักศึกษา

ทีมงานศบอ.ปากพนังที่ปรึกษา

นักศึกษาสอบเทียบระดับ การศึกษา

 

 แนะนำนักศึกษาเทียบระดับเพื่อเตรียมความพร้อม

ใน การสอบเทียบระดับ

จากเจ้าหน้าที่ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่ปรึกษานักศึกษาเทียบระดับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): เทียบระดับ
หมายเลขบันทึก: 78155
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)