ติวเข้มการเทียบระดับการศึกษา

negtawan
ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอปากพนัง ติวเข้มนักศึกษาประเมินเทียบระดับการศึกษา ระหว่างวันที่ 13 - 14 กุมภาพันธ์ 2550

วันนี้วันที่  13  กุมภาพันธ์  2550 

ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอปากพนัง ได้ติวเข้มนักศึกษาเทียบระดับการศึกษา โดยเชิญ นายมนัส  เชิญทอง  ครู ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนครศรีธรรมราช  ได้ให้หลักการในการสอบ และแจ้งกำหนดเวลาสอบ  24  -  25  กุมภาพันธ์  2550  และในวันนี้ได้ให้นักศึกษา  เตรียมความพร้อมในการประเมินสอบเทียบระดับ  นักศึกษาให้ความสนใจและมีความกระตือรือร้น  ซึ่งวันนี้ทีมงานได้จัดการให้ความรู้ทางวิชาการ  ซึ่งประกอบด้วย วิชา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์  ภาษาไทย  พัฒนาสังคมและชุมชน  พัฒนาคุณภาพชีวิต  และการทำแฟ้มสะสมงาน  จากทีมงานที่ปรึกษาจากศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอปากพนัง ก็มีพนักงานราชการ และครูศูนย์การเรียนชุมชน  นำทีมโดยนายศุภชัย  สกุลแก้ว  ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอปากพนัง  ซึ่งนักศึกษาเทียบระดับ มีทั้งระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย  ซึ่งจากการจัดการติวเข้มให้กับนักศึกษาดังกล่าว จะดำเนินการ  2  วัน ระหว่างวันที่  13 -  14  กุมภาพันธ์  2550 

อาจารย์มนัส  เชิญทอง ครู ศนจ.นศ.ให้ความรู้นักศึกษา

ในการเตรียมความพร้อมในการประเมินสอบเทียบระดับนักศึกษา

ทีมงานศบอ.ปากพนังที่ปรึกษา

นักศึกษาสอบเทียบระดับ การศึกษา

 

 แนะนำนักศึกษาเทียบระดับเพื่อเตรียมความพร้อม

ใน การสอบเทียบระดับ

จากเจ้าหน้าที่ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่ปรึกษานักศึกษาเทียบระดับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กศน.อำเภอปากพนัง

คำสำคัญ (Tags)#เทียบระดับ

หมายเลขบันทึก: 78155, เขียน: 13 Feb 2007 @ 13:10 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:48 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)