e-book เพื่อการศึกษาวิทยานิพนธ์

khunnupam

สำนักวิทยบริการมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ดำเนินการจัดเก็บเอกสารฉบับเต็ม ตั้งแต่ปี 2541 โดยเฉพาะผลงานทางวิชาการ เอกสารประกอบการสอน คู่มือการปฏิบัติงาน รายงานประจำปี เอกสารการวิจัย วิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา ได้แก่ วิทยานิพนธ์ การศึกษาค้นคว้าอิสระ การศึกษาปัญหาพิเศษ ซึ่งใช้โปรแกรม Adobe Acrobat ในการจัดเก็บเอกสารฉบับเต็ม หรือการจัดเก็บเอกสารในรูปแบบของ เอกสาร PDF ซึ่งเป็นเอกสาร e-book รูปแบบหนึ่งที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในปัจจุบัน โดยการนำเสนอผ่านเว็บไซต์ เนื่องจากมีรูปแบบและการจัดหน้ากระดาษเหมือนต้นฉบับทุกประการ ในปัจจุบันสำนักวิทยบริการได้จัดทำ เอกสารจดหมายเหตุอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-book แล้วทั้งสิ้นประมาณ 8000 กว่าเล่ม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ห้องสมุดของฉัน... (by khunnupam)

คำสำคัญ (Tags)#วิทยานิพนธ์#e-book

หมายเลขบันทึก: 78156, เขียน: 13 Feb 2007 @ 13:11 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:48 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

ขอฝากประชาสัมพันธ์การอบรม e-book ผ่านทาง Blog ของท่านอาจารย์ปาริชาติ รัตนปกรณ์ ด้วยความนับถือครับ.....(ทั้งนี้จะสอนวิธีการนำวิทยานิพนธ์ทั้งเล่มสร้างเป็น e-Thesis ด้วยครับ)

 

สมาคมเทคโนโลยีการศึกษาแห่งประเทศไทย
ร่วมกับ Smart Group จัดอบรมปฏิบัติการ
"กลยุทธ์การผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบมืออาชีพ"
( e-book development strategies )


จัดอบรม 3 รุ่น วันที่ 4-5, 18-19, 25-26 สิงหาคม 2550
ณ ห้องคอมพิวเตอร์ อาคารศูนย์เรียนรวม1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน พบกันแน่นอน....รับจำนวนจำกัดรุ่นละ 40 คน ปฏิบัติการด้วยคอมพิวเตอร์ 1 คนต่อ 1 เครื่อง ค่าลงทะเบียน 3,500 บาท/ท่าน *รวมค่าเอกสาร อาหารว่างและอาหารกลางวัน ตลอดการอบรม *มีสัมฤทธิบัตรแจก สำหรับผู้ผ่านการอบรม

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณประไพ วิบูลย์กิจสกุล โทร. 08-1449-0514, ดร.ไพฑูรย์ ศรีฟ้า โทร. 08-1970-8171, 08-1452-3438 หรือ รศ.ดร.สาโรช โศภีรักข์ โทร. 08-9777-1700
  แนะนำที่พักใกล้สถานที่อบรมฯ | KU HOME | โรงแรมมารวย |

  ผู้สนใจเข้าอบรมฯ สามารถ print เอกสารต่างๆ เพื่อนำเสนอผู้บังคับบัญชา/ผู้บริหาร/ผู้มีอำนาจอนุมัติ ได้โดยตรง
| หนังสืออบรมฯ แจ้งถึงหน่วยงาน | โครงการฝึกอบรม (Word) | แบบตอบรับการฝึกอบรม (Word) |
| โครงการฝึกอบรม (PDF) | แบบตอบรับการฝึกอบรม (PDF) |