สวัสดีครับ ผม เอ๋ สังกัดงานสารบรรณ กองกลาง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตอนนี้รับผิดชอบงานด้านสารสนเทศ ของงานสารบรรณกำลังจะเข้ามาช่วยงานด้าน KM กับ พี่อ้อ สุชานารถด้วยครับ และกำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท ทางด้านบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการเทคโนโลยีพาณิชย์อิเล็กทรอทรอนิกส์ มมส. กำลังสนใจอยากจะทำ IS ในเรื่องของ KM และนำเทคโนโลยี ด้านไอที เข้ามาช่วย เพื่อจะได้เกี่ยวข้องกับสาขาที่เรียน ซึ่ง พี่ อ้อ สุชานารถ ได้แนะนำให้มาสมัคร เพื่อจะได้รับความรู้จากชาว Gotoknow ผู้เชี่ยวชาญ และ มีความรู้ในเรื่องนี้ ให้คำชี้แนะ กระผมด้วยครับ