ปริมาณปลาทะเล      ปลาทะเลมีไม่น้อยกว่า 30,000 ชนิด และมีขนาดแตกต่างกันตั้งแต่ 1 เซนติเมตร จนถึงขนาด 20 เมตร ปลาทะเลเหล่านี้ส่วนใหญ่ว่ายน้ำไปมา และบางส่วนเป็นปลาหน้าดินที่ต้องการพื้นผิวพักพิง วงจรชีวิตของปลาทะเลบางชนิดมีการอพยพไปมาระหว่างแหล่งอาหารกับแหล่งผสมพันธุ์ อย่างไรก็ตามในเขตที่แสงส่องลงไปถึง (euphotic zone) จะพบปลาทะเลมากกว่าเขตที่อยู่ลึกลงไป เนื่องจากมีแพลงค์ตอนซึ่งเป็นอาหารหลักหลักของปลาทะเลจำนว