โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการสร้างกุศลด้วยปัญญา ปี 2549 โปรดรายงานผลการดำเนินงาน ให้ สพท.อย.เขต 1 ทราบโดยด่วน  เพื่อเตรียมการจัดทำเข็มยกย่องเชิดชูเกียรติ ต่อไป