บันทึกไว้สอนตน

1 .  การรู้หลบเป็นปีกและการรู้หลีกเป็นหางหมายถึงการหลบจากที่ผิดเพื่อเข้าหาที่ถูก  และหลีกออกจากความเสื่อมเพื่อเข้าหาความเจริญคือป้องกันภัยที่จะเกิดกับตัวเอง

 

2 .  การตีความออกมองในแง่ปริยัติต้องอ้างที่มาและขยายความ  แต่การตีความเข้ามองในแง่ปฏิบัติคือทำอย่างไรเราจึงทำได้

 

3 .  คำพระว่า  สุกรํ  สาธุนา  สาธุ  แปลว่า คนดีทำความดีได้ง่าย

 

4 .  การยิ้มแย้มแจ่มใสมันง่ายมากกว่าการทำหน้าบึ้ง  การจะแก้ไขอะไรต้องแก้ไขที่ตนเองก่อน

 

5 .  ถ้าใจคนสะอาดแล้วที่อยู่อาศัยก็สะอาด  เพราะคนสะอาดมักทำความสะอาดเสมอ

 

6 .  ศัตรูเป็นยากำลังและอุปสรรคเป็นหนทางแห่งความสำเร็จในชีวิต

 

7 .  เป็นความสุขอย่างหนึ่งเมื่อเราสามารถทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นได้และทำให้ผู้อื่นพอใจ

 

8 .  ชีวิตของคนเป็นชีวิตแห่งละคร  ผู้จัดการคือกฏแห่งกรรม  ที่จะกำหนดให้คนเป็นอะไรก็ได้  จนกว่าฉากสุดท้ายของตนจะมาถึง

 

9 .  เวลาเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในโลกมนุษย์อย่างหนึ่ง  เป็นสิ่งที่มีอำนาจมากในการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติของโลกและธรรมชาติความคิดของมนุษย์ให้เป็นไปต่าง ๆ

 

ด้วยความปรารถนาดี  

 จาก... umi