วันนี้ คุณพัชราภา อินทร์ชลิต (หนิง) พาคุณแม่มาเยี่ยมมหาชีวาลัยเป็นครั้งที่ 2เพื่อหารือการจัดค่ายอาสาสมัครการจัดการความรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ศูนย์พัฒนาคนพิการและเครือข่ายฯ, ชมรมเพื่อนแก้วมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นภาคีร่วมจัดกับสถาบันอื่น ภายหลังจากที่เราคุยเรื่องออกแบบค่ายบัณฑิตKM.ชุมชนร่วมกัน 3 สถาบัน  

·        มหาวิทยาลัยราชภัฏวลัยอลงกรณ์

·        มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

·        มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

 อาจารย์หนิงเล่าให้ฟังถึงบรรยากาศที่ได้ไปร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ UKM.ที่ขอนแก่น เมื่อเร็วๆนี้ว่า ผลจากการเป็นเพื่อนกันทางบล็อก ทำให้ลืมเรื่องละลายพฤติกรรมได้เลย ทุกคนโผเข้าทักทายกันเสมือนญาติมิตรที่สนิทสนมกันมานาน ทั้งๆที่บางคนเพิ่งจะเห็นหน้ากันครั้งแรก   

ในที่พักแรมก็ขยับมาสุมศีรษะระดมความคิดแบบสบายๆ ช่วยกันถอดความรู้ออกมา เป็นประเด็น ข้อเสนอแนะ และมีความคิดที่จะขายให้ที่ประชุม จุดนี้อธิบายได้ว่า ช่วยลดปัญหาในการเตรียมความพร้อมได้ระดับหนึ่ง   

ในช่วงระยะเวลาสั้นๆที่ผมใช้เวลาส่วนใหญ่เพื่อจะศึกษาอานุภาพของบล็อก กลไก ประสิทธิภาพ สภาพ ผลลัพธ์ ผลประโยชน์ และอาการข้างเคียงต่างๆ ที่เราจะเอาบล็อกมาเป็นเครื่องมือในการจัดการความรู้ระดับชุมชน ให้ได้ประสิทธิผลสูงสุด ขีดเส้นใต้พิจารณาในมิติของชุมชนคนไกลปืนเที่ยง ดังนี้  

·        มีชนชาวบล็อกหลายสายพันธุ์

·        มีกลุ่มความรู้ที่กระจายให้เลือก

·        มีวิชาการพอสมควร แต่วิชาเกินยังกระปรกกระเปลี้ย

·        มีจอมยุทธหลายท่าน

·        มีน้ำใจไมตรีสูงมาก

·        มีมิตรภาพระดับก๊วนเล็กๆกระจัดกระจายทั่วทุกภูมิภาค

·        มีบุคคลแห่งการเรียนรู้ในระดับต่างๆ

·        มีองค์กรหลักองค์การรองมาร่วมสังคายนาพอสมควร

·        เป็นพื้นที่สมานฉันท์ที่ดีเท่าที่สังคมไทยมีอยู่ในเวลานี้

·        เป็น ATM.ความคิด ความรู้ ได้ในระดับพื้นฐาน

·        เป็นที่ผ่อนพักใจของคนที่อยู่ในระบบราชการ

·        เป็นพื้นที่นวัตกรรมการจัดการความรู้แบบธรรมชาติ

·        เป็นพื้นที่สังสรรค์บรรยากาศใหม่ ICT.  

ถามว่าทำไมชาวบล็อกไม่สะท้อนวิชาความรู้ ที่ดำเนินอยู่ในกิจวัตรประจำวันให้เป็นกิจลักษณะกว่านี้ ผมคงจะตอบแทนไม่ได้ แต่สังเกตเอาว่า ..ทุกคนเหนื่อยกับงานที่แบกอึ้งมาทั้งวัน ก็อยากจะวางภาระหน้าที่ไว้สักครู แล้วเอาเวลามาคุยกับเพื่อนที่ต่างทีต่างถ้อยเสริมความรู้สึกดีๆให้กัน ดังจะเห็นโปรแกรมให้เล่าความลับ หรือแม้แต่การจัดปาร์ตี้กลอนรับวันเลนไทน์  มีชาวบล็อกขานรับอย่างชื่นมื่นจำนวนมาก แสดงว่าบล็อกเป็นเครื่องมือเติมความมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีทางสังคมได้ไม่น้อย