รายงานการประชุม ครั้งที่ 5 วันที่ 25 ธันวาคม 2547

จะมีนักจัดรายการสักกี่สถานีในประเทศนี้ที่คนมาจัดรายการแล้วยังไม่ได้ตังค์ แถมยังจะต้องควักกระเป๋าสตางค์ตัวเอง..

รายงานการประชุมการเตรียมความพร้อม
จุดปฏิบัติการเรียนรู้วิทยุชุมชนฅนด่านซ้าย F.M 104.5 MHz
ครั้งที่ 5
วันที่ 25 ธันวาคม 2547

***********
ผู้เข้าร่วมประชุม
1.นายชยุต ไชยทิพย์ ผู้ประสานงาน
2.นายสุพจน์ โกมัย  ผู้ประสานงาน
3.นายมณี รัตนเลิศ  ผู้ประสานงาน
4.นายภานุพงศ์ เสนานุช  นักจัดรายการ
5.นายทวีศักดิ์ สุทธิ นักจัดรายการ
6.นางสาวสุพรรษา แขกกระโทก นักจัดรายการ
7.เด็กหญิงมุกรินทร์ ราศรีชัย นักจัดรายการ
8.เด็กหญิงเกษมณี ชิลนาค นักจัดรายการ
9.นางสาวพิมพ์ประไพ คำมะลี นักจัดรายการ
10.นางสาวพรธิดา สุทธิ นักจัดรายการ
11.นางสาวมุจรินทร์ สิงห์จานุสงค์ นักจัดรายการ
12.นางสาวกาญจนา สีแสน นักจัดรายการ
13.นางสาววาสินี สายบุญเที่ยง นักจัดรายการ
14.เด็กหญิงปรางทิพย์ พลบุรี นักจัดรายการ
15.เด็กหญิงอรณิชา ทองเพ็ง นักจัดรายการ
16.นางสาวสุธีรา หุมอาจ นักจัดรายการ
17.นางสาวสุนิศา โชติมณี นักจัดรายการ
18.เด็กหญิงวรลักษณ์ เชื้อบุญมี นักจัดรายการ
19.เด็กหญิงจุฬาวรรณ กันสุทธิ นักจัดรายการ
20.เด็กหญิงรัชนี ศรีพระจันทร์ นักจัดรายการ
21.นางสาวอภิญญา นนทะโคตร นักจัดรายการ
22.นางสาวสุพัตรา วังคีรี นักจัดรายการ
23.นางสาวปิยนันท์ อันสนธิ์ นักจัดรายการ
24.นางสาวพรพิมล คำแก้ว นักจัดรายการ
25.นางสาววิกานดา ทองสุข นักจัดรายการ
26.เด็กหญิงสุธาทิพย์ สุขประเสริฐ นักจัดรายการ
27.นางสาวแสงดาว แขกกระโทก นักจัดรายการ
28.นางสาวเพชรรัตน์ ชิลนาค นักจัดรายการ
29.นายเอกพล เหมบุรุษ นักจัดรายการ
30.นางสาววารุณี สุพรหมอินทร์ นักจัดรายการ
31.นางสาวเพียงรัก ชัยพันธ์ นักจัดรายการ
32.นางสาวภาวิณี ชัยพันธ์ นักจัดรายการ
33.นางสาววาสนา แจ่มแจ้ง นักจัดรายการ
34.นางสาวจุฑาทิพย์ เสนจันทร์ นักจัดรายการ

สาระการประชุม
1.พี่เบิร์ดได้เข้าร่วมกิจกรรม วิทยุ โทรทัศน์ เพื่อเด็กที่กรุงเทพ ได้นำความรู้ที่ได้มาบอกกล่าวว่า ดีเจทีโน้นจะทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบ ซึ่งพี่เบิร์ดก็บอกว่าให้เราดูการทำงานของเขาเป็นตัวอย่าง เพิ่มสาระให้มากขึ้น อ่านโน๊ตให้น้อยลง

2.ค่าใช้จ่ายให้ช่วยกันจ่ายค่าไฟ วันนี้จึงช่วยกันออกค่าไฟคนละ 10 บาท เป็นเงินรวม 355 บาท

3.กระจายเรื่องของ F.M 104.5 MHz เพื่อให้ทุนเพิ่ม

4.พี่อาทิตย์ ร้านสุรินทร์การช่าง จะติดตั้งประจกให้ฟรี

5. ให้ทำความสะอาด ทุกเช้า-เย็น ดีเจที่มาจัดต้องทำความสะอาดด้วย

สรุป
- ผู้จัดต้องไปกรอกใบสมัครให้เรียบร้อย
- ทุกครั้งที่มีคนมาบริจาคเงินให้บันทึกชื่อ และอ่านชื่อผู้บริจาคด้วย
- ผู้จัดรายการจะต้องลงรายมือชื่อทุกครั้ง (ลงชื่อจริง นามสกุลจริง)

จบการประชุมเวลา 10.09 น.

สุพจน์ โกมัย
(นายสุพจน์ โกมัย)
ประธานในที่ประชุม

พิมพ์ประไพ คำมะลี
(นางสาวพิมพ์ประไพ คำมะลี)
ผู้จดบันทึกการประชุม


********************************
ในการประชุมครั้งที่ 5 คณะทำงานที่เป็นแกนหลักสำหรับทีมวิทยุชุมชนรุ่นบุกเบิก ยังคงเป็นพี่ชยุต ,สุพจน์ และผู้ใหญ่น้อย ที่นำน้องๆ เยาวชนมาร่วมกิจกรรมในการทำรายการวิทยุในช่วงแรกๆ ซึ่งผมถือว่าคนเหล่านี้คือ ผู้บุกเบิกและก่อตั้งจุดปฏิบัติการเรียนรู้แห่งนี้ 

เยาวชนกลุ่มนี้มีน้องที่ผมรู้จักและคุ้นเคย อย่างเอกพล เหมบุรุษ เด็กหนุ่มนักกิจกรรมที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนศรีสองรักษ์ หลายต่อหลายงาน มีความสามารถ กล้าแสดงออกและดูเหมือนว่าด้วยพลังสร้างสรรค์ในตัวที่มีอยู่อย่างเหลือเฟือ ยังคงให้เอกพลก้าวไปข้างหน้าอย่างมุ่งมั่น หลังจากที่จบการศึกษาจากโรงเรียนประจำอำเภอแล้ว ข่าวล่าสุดเท่าที่ผมทราบ เอกพลสามารถสอบเข้าสถาบันอุดมศึกษาที่มีชื่อแห่งหนึ่งได้..

นักจัดรายการเหล่านี้ได้ร่วมกันสร้างกุศลอันยิ่งใหญ่ ด้วยการบริจาคคนละ 10 บาทเป็นค่าไฟ จะมีนักจัดรายการสักกี่สถานีในประเทศนี้ที่คนมาจัดรายการแล้วยังไม่ได้ตังค์ แถมยังจะต้องควักกระเป๋าสตางค์ตัวเอง..

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จุดปฏิบัติการเรียนรู้วิทยุชุมชนฅนด่านซ้าย

คำสำคัญ (Tags)#วิทยุชุมชน

หมายเลขบันทึก: 77856, เขียน: 11 Feb 2007 @ 23:57 (), แก้ไข: 15 Jun 2012 @ 01:52 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)