ไก่เป็นโรคขี้ขาว   เป็นไข้หวัด  และเหงา  อาการจะหายภายใน 1-2 วัน ด้วยการนำน้ำหมักชีวภาพที่ชาวบ้านหมักเองหยดในน้ำดื่มของไก่ สัก 2-3 หยดในรางน้ำที่ให้ไก่ดื่ม หรือนำน้ำหมักที่ว่านี้คลุกในอาหารให้ไก่  เป็นสูตรที่ใช้ได้ผลดีอย่างยิ่ง  ของพ่อวิจิตร เจ้าของโรงแรมหมูให้ไว้ ดังนี้

            บรเพ็ด             3   กิโลกรัม

            หอยเชอรี่         3     กิโลกรัม  (หอยเชอรี่ไม่ต้องทุบ)

            กากน้ำตาล       3     กิโลกรัม

            น้ำเปล่า            5 หรือ 10  กิโลกรัม  (ถ้าต้องการเข้มข้น ใช้ 5   กิโลกรัม)

            หมักไว้   3    เดือน  จึงจะนำมาใช้ได้

                                                                                    ขอบคุณค่ะ