ไม่มีใครรู้จักท่านดีเท่ากับตัวท่านเอง

คนที่รู้จักท่านดีมากที่สุดก็คือตัวท่าน

ชีวิตเป็นของท่าน

ทุกเรื่องจึงเป็นเรื่องที่ท่านต้องกำหนดเอง

บนพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมของตนเอง

เส้นทางชีวิตจะดีหรือไม่นั้น

ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของท่านคนเดียวเท่านั้น

"จงอย่าเสี่ยงที่จะนำชีวิตไปขึ้นอยู่กับการกำหนดของคนอื่น"

ท่านต้องกำหนดชีวิตด้วยตนเอง...