รายงานการประชุม ครั้งที่ 3 วันที่ 7 ธันวาคม 2547

ผมพยายามที่จะค้นหารายงานการประชุมครั้งที่ 1 และ 2 แต่ไม่พบข้อมูลการบันทึกไว้ คงมีตั้งแต่ครั้งที่ 3 ที่คนที่เป็นประธานในที่ประชุมคือ คุณสุพจน์ โกมัยและพี่ชยุต เป็นผู้ประสานงาน

รายงานการประชุมการเตรียมความพร้อม
จุดปฏิบัติการเรียนรู้วิทยุชุมชนฅนด่านซ้าย
ครั้งที่ 3
วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2547

ผู้เข้าร่วมประชุม

1.นายสุพจน์ โกมัย   ธกส.ด่านซ้าย
2.นายมณี รัตนเลิศ   ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1
3.นางสาวนุชรา สุทธิ นักเรียน ศ.ว.
4.นางสาวฤทัย เชื้อบุญมี นักเรียน ศ.ว.
5.นายภานุพงศ์ เสนานุช นักเรียน ศ.ว.
6.นางสาวจุฑาทิพย์ เสนจันทร์ นักเรียน ศ.ว.
7.นางสาวสุธีรา หุมอาจ นักเรียน ศ.ว.
8.นายชยุต ไชยทิพย์ ผู้ประสานงาน

เริ่มประชุม 17.45 น.
วาระที่ 1 แจ้งให้ทราบ
-ประชาสังคมจังหวัดเลย มีหนังสือขอเชิญตัวแทนสถานีเข้าร่วมประชุมเพื่อกำหนดกรอบวิทยุชุมชน ในวันที่ 20 ธันวาคม 2547 ที่ทำการประชาสังคม จังหวัดเลย ที่ประชุมได้มอบหมายให้ นายมณี รัตนเลิศ เป็นตัวแทนสถานีเข้าร่วมประชุม

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2
มีมติรับรอง

วาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา
3.1 การเตรียมความพร้อมวิทยุชุมชนฅนด่านซ้าย
-ทุน
ประธานฝากให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วม ช่วยกันบอกกล่าวญาติพี่น้อง คนรู้จักให้ช่วยกันสนับสนุนหาทุนช่วยเหลือสถานี

- ประชาสัมพันธ์
ให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องช่วยกันประชาสัมพันธ์ บอกกล่าวต่อๆกันไป

-โครงสร้างการบริหารสถานี
ประธานได้ฝากไว้ว่าขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้บอกกล่าวคนรู้จักให้ได้มีส่วนร่วมช่วยเหลือทางสถานี

-ผู้จัดรายการ
ประธานได้ขอนัดนักจัดรายการทุกคน เข้าร่วมประชุมในวันที่ 11 ธันวาคม 2547 ในเวลา 09.00 น. ที่สถานี ณ วัดโพนชัย เพื่อที่จะได้ปรับปรุงการจัดรายการ การพัฒนาความรู้ความสามารถ

-ผังรายการ
การจัดระเบียบรายการ รูปแบบและเนื้อหาการนำเสนอ การเปิด-ปิดรายการ การเข้า-ออก รวมไปถึงการดูแลรักษาความสะอาดด้วย

วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ
-ผู้เข้าร่วมประชุมได้เสนอรูปแบบที่จะนำเสนอของรายการ เนื้อหา สาระ เกร็ดความรู้ต่างๆ ที่จะจัดหามานำเสนอว่ามีอะไร อย่างไรบ้าง

จบการประชุม เวลา 18.25 น.

สุพจน์ โกมัย
(นายสุพจน์ โกมัย)
ประธานในที่ประชุม

ฤทัย เชื้อบุญมี
(นางสาวฤทัย เชื้อบุญมี)
ผู้จดบันทึกการประชุม

*********

..................................

ผมพยายามที่จะค้นหารายงานการประชุมครั้งที่ 1 และ 2  แต่ไม่พบข้อมูลการบันทึกไว้ คงมีตั้งแต่ครั้งที่ 3 ที่คนที่เป็นประธานในที่ประชุมคือ คุณสุพจน์ โกมัย และพี่ชยุตเป็นผู้ประสานงาน ร่วมกับเยาวชนอีกหลายคนที่เป็นกลุ่มรุ่นบุกเบิก ซึ่งปัจจุบันน้องๆ เยาวชนกลุ่มนี้ต่างก็แยกย้ายไปเรียนต่อ ในช่วงที่ผมเข้ามาทำรายการกับวิทยุชุมชน ยังคงพบเจอกับน้องสุธีราหรือน้องแหวนอยู่บ้าง ซึ่งเป็นนักจัดรายการเยาวชนที่ยังคงเหลืออยู่ หลังจากนั้นน้องแหวนก็ไปศึกษาต่อที่อื่น..

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จุดปฏิบัติการเรียนรู้วิทยุชุมชนฅนด่านซ้าย

คำสำคัญ (Tags)#วิทยุชุมชน

หมายเลขบันทึก: 77848, เขียน: 11 Feb 2007 @ 23:27 (), แก้ไข: 13 Jun 2012 @ 17:51 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)