พึ่งเข้า blog มาได้ 1 อาทิตย์ "ได้" อะไรๆมากพอดู (เหนือกว่าที่คิด) จดบันทึกไว้ก่อนตอน 1 อาทิตย์ เดี๋ยวดูซิว่า ตอน 1 เดือน 1 ปี จะรู้สึกอย่างไร

อันดับแรก Blog มีไว้อ่านพอๆกับมีไว้เขียน ตอนแรกผมเคยเขียนกระดานข่าวมาเยอะมาก (มาประมาณเกือบสิบปี) ก็จะมี theme หลัก theme รอง และแลกเปลี่ยนไปเรื่อยๆงอกจากประเด็นนั้นๆที่สนใจ ส่วนใหญ่จะสั้นๆ ไม่ยาวมาก และ (ใน board ที่เคยเล่น) ก็จะมีความสัมพันธ์หลวมๆ แต่พอมาเล่น blog นี่ ปรากฏว่าเผลอๆ อาจจะไม่ต้องซื้อหนังสืออีกนาน (ซึ่งน่าจะดี เพราะเท่าที่มีอยู่ตอนนี้ก้ไม่แน่ใจว่าจนตายจะอ่านหมดหรือไม่)

อันดับสอง Blog มีไว้สังคม อันนี้ที่จริง message board ก็พอมีบ้าง แต่การที่ blog มี profile ที่ละเอียดกว่า profile ในพวกกระดานข่าวเยอะมาก ผมคิดว่า Blog มีความชัดเจนเรื่องการสร้างชุมชนเครือข่ายและสังคมเด่นชัดกว่ากระดานข่าวหลายเท่า ไม่ใช่เครือข่ายทาง physical ก็จริง แต่เป็นเครือข่ายด้านความคิด ความเห็น บางทีแบบนี้ยิ่งเหนียวแน่นกว่า physical network เสียอีก คนรอบข้างเราที่ทำงานด้วยแต่คุยน้อยกว่า รู้จักความคิดของเขา เขารู้จักของเราน้อยกว่า ซึ่งการได้ รู้จักความรู้สึกนึกคิด จึงจะเป็นสิ่งที่เรียกว่า "ความสนิทสนม" ได้ลึกซึ้งแท้จริงกว่าเพื่อนดูหนัง เพื่อนกินข้าว ซะอีก

อันดับสาม Blog มีไว้ archieve ตัวตนเรา เนื่องจากระบบการเก็บข้อมูล ข็อเขียนที่ดี โอกาสที่เรากัลบมาย้อนดูตัวตนเราทุกบ่อยๆ หรือนานๆที มีประโยชน์อย่างยิ่ง บางทีก็ช่วยเตือนเราว่าที่เราไม่ชอบตอนนี้ ดุด่า ว่ากล่าวตอนนี้ เมื่อไม่นานมานี้เองที่เราเคยเห็นด้วยสุดตัว อ่านแล้วจะได้ติเบรคความคิด หน่วงตัวเองให้ช้าลง และเพลิดเพลินกับการเติบโตของตนเอง อ่านประวัติศาสตร์ส่วนตัวของตนเอง

อันดับสี่ Blog เป็นแหล่งสร้างแรงบันดาลใจ รวมทั้งสร้างอะไรดีๆอีกเยอะ เช่น research questions หรือ อะไรก้ได้ที่เกี่ยวข้องกับการหมุน แปล ปรับ สร้าง จำแนก เรียนรู้ จาก องค์ความรู้

ต้องถือโอกาสขอบคุณพี่เต็มศักดิ์ทีได้แนะนำมาครับ จริงๆพี่เต็มรับหน้าที่ introduce อะไรต่อมิอะไรให้ผมมาหหลายอย่างแล้ว แต่ละอย่างก็เด็ดๆทั้งนั้น ไม่รู้ว่าอะไรจะเป็นอย่างต่อไปนะครับ (ตุ๊มๆต่อมๆ)